Tradičná medzinárodná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom“. Tento rok bol 31. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev  vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu stretli v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Celkovo sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov tejto odbornej konferencie.

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Alternatívne zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými fórami. S pútavými prednáškami vystúpilo mnoho odborníkov. Odborných prednášok zaznelo skoro 100, z toho pätina zo zahraničia. Odprezentované príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 35 popredných firiem prezentovali svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Cenu prof. Ing. J.K.Pekaroviča, DrSc. si tento rok 2023 odniesol pán Ing. Milan Novák, Csc., ktorý je aj zakladateľom spoločnosti THERMO/SOLAR v Žiari nad Hronom, za celoživotné úspechy v odbore Vykurovanie. Cenu Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2022 si odniesol Ing. Imrich Sánka, PhD., ktorý je aj zakladateľom firmy i5 projekt s.r.o. Obom oceneným gratulujeme.

V znamení kultúrnej vložky sa konali 4 živé vystúpenia, kde vystúpili rôznorodí hudobníci ako Kanci paní nadlesní, Juraj Bača a Party Beat, gitaristka Michaela Regecová a kapela Sounds2good.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.  Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Veronika Mučková, foto: Ing. Anna Predajnianska, Ing. Eva Švarcová, Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová.

Katedra technických zariadení budov SvF STU

Text: Ing. Veronika Mučková, foto: Ing. Anna Predajnianska, Ing. Eva Švarcová, Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová. Katedra technických zariadení budov SvF STU