Marox s.r.o.

 

Kamco vyvinulo prvé preplachovacie čerpadlo už v roku 1992. Bohaté skúsenosti spolu s neustálym výskumom a vývojom nám umožňujú poskytovať vynikajúcu radu čerpadiel, chemických látok a doplnkov. Opierajú sa o technické znalosti, podporu a servisné úkony.

Chemicko-mechanické čistenie ÚK (ústredné kúrenie) – Preplachovanie … označuje (vo vykurovacom odvetví už niekoľko rokov) proces, pri ktorom je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku tak, aby nedochádzalo   k fyzickému poškodeniu systému.

Proces je ešte účinnejší pridaním výkonného čističa a aktivačného činiteľa.

Cieľom je obnova systému, ktorý má problémy s cirkuláciou a hlučnosťou kotla (spôsobené kalom a vrstvami korózie) na optimálny výkon. Preplachovaním sa tieto usadeniny odstránia a tým aj problémy, ktoré spôsobujú. Preplachovanie v kombinácii s pH neutrálnym čističom Fernox Powerflushing F5, je navyše skvelý spôsob čistenia nových vykurovacích systémov ešte pred uvedením do prevádzky, aby sa odstránilo prebytočné tavivo, piliny a iné nečistoty ako maz a olej používaný pri výrobe komponentov a súčiastok proti korózii pred ich samotným namontovaním  do systému.

 

Kal z radiátora

kamco1

Preplachovanie vykurovacieho systému – Radiátory

kamco2

 

Preplachovanie vykurovacieho systému – Fun coil

kamco3

 

Čistenie kondenzačného kotla

kamco4

Čistenie stacionárneho (komerčného) kotla

kamco5

 

Existujúce nečistoty sú často zhromaždené zmenami v systéme, napríklad zvýšením účinnosti po inštalácii nového kotla. Následne sa nečistoty môžu hromadiť vo výmenníku tepla, čo spôsobuje hlučnú prevádzku, zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch zlyhanie kotla. Vysoká účinnosť a kompaktnosť moderných kotlov, ktoré sú vyvíjané na minimalizáciu nákladov na energie a znečistenie znamená, že sú náchylnejšie na problémy spôsobené nečistotami v systémovej vode.

 

Čistenie trubkového výmenníka –

kamco6

 

Proces preplachovania CLEARFLOW®

Proces preplachovania CLEARFLOW je univerzálny, ľahko použiteľný a vysoko efektívny spôsob preplachovania vykurovacích systémov. Využitím preplachovacích čerpadiel Kamco CLEARFLOW možno vykurovacie systémy zbaviť kalu, vodného kameňa, koróznych vrstiev ale aj dezinfikovať systém s minimálnou potrebou demontáže a narušenia systému.

 

kamco7

 

Ako to funguje?

Preplachovacie čerpadlo Kamco CLEARFLOW sa jednoducho pripojí do vykurovacieho systému spolu s preplachovacím filtrom Combimag, a to buď cez štandardné obehové čerpadlo pomocou adaptéra, cez radiátor alebo kdekoľvek, kde je to najjednoduchšie realizovať. Silný prietok v kombinácii s rýchlym prepínačom spätného chodu, spôsobí uvoľnenie a pohyb nánosov nečistôt a korózie, ktoré odolávajú tradičným metódam čistenia systému. Akonáhle sú nánosy korózie a kalu uvoľnené a dané do pohybu, vtláčaním čistej vody do vykurovacieho systému sa vytlačí týmito nečistotami kontaminovaná voda cez vypúšťací ventil zo systému do odpadu. Počas procesu preplachovania sa radiátory preplachujú individuálne, bez potreby ich odstránenia alebo odpojenia zo systému tým, že sa plný výstupný výkon čerpadla privedie na každý radiátor samostatne. Na konci procesu preplachovania je v systéme čistá voda a jeho uvedenie do normálnej prevádzky trvá iba niekoľko minút.

Prepláchnutie systému nenapraví jeho nesprávny návrh alebo mechanické závady, ktoré by mali byť opravené, ale v mnohých prípadoch odstráni problémy spôsobené týmito poruchami.

 

kamco8

 

Preplachovacie čerpadlá CLEARFLOW sú vyrobené z materiálov odolných proti kyselinám a môžu manipulovať so všetkými bežne dostupnými odstraňovačmi vodného kameňa a preplachovacími chemikáliami. Sú vhodné na preplachovanie komerčných i priemyselných systémov a na odstránenie vodného kameňa z kotlov, výmenníkov, chladičov a ohrievačov vody. Môžu byť tiež použité na cirkuláciu roztoku chlóru.

 

Preplachovací filter – Combimag

kamco9

 

 Kontrola a ošetrenie systému

Po samotnom preplachu sa kontroluje/porovnáva hodnota TDS (množstvo rozpustených pevných látok vo vode), prípadne kontrola termo-kamerou a vyhotovuje sa protokol o prečistení systému. Kontrolujú sa aj ostatné parametre vody podľa odporúčaní výrobcu vykurovacieho zariadenia. V prípade že je vstupná voda vysoko mineralizovaná, odporúča sa inštalovať zariadenie na demineralizáciu vody s dávkovaním inhibítorov.

Po prečistení systému je dôležitá ochrana z dôvodu, aby sa kal alebo vodný kameň nezačal znova vytvárať.

Cieľom ochrany je udržať stav systému tak, ako by bol novo nainštalovaný. Častokrát aj voda po prepláchnutí systému nespĺňa hodnoty aké by mala mať.  Kontroluje sa hlavne tvrdosť vody, elektrická vodivosť vody, pH a v niektorých prípadoch aj obsah kyslíka vo vode.  Jednotliví výrobcovia kotlov nemusia mať rovnaké hodnoty. Na ochranu systému proti usadzovaniu vodného kameňa a tvorbu korózie je vhodný inhibítor napr. Fernox Protector F1 prípadne Biocide AF-10 proti baktériám a riasam.