HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Nielen oblečenie striedame podľa ročných období – analogicky napríklad pri stavbe domu zohľadňujeme počasie pri výbere murovacej malty. Stavebná sezóna od jari do jesene patrí tekutej malte HELUZ SIDI, s ktorou možno murovať s brúsenými tehlami HELUZ pri teplotách nad +1 °C. Ani nižšie teploty však nemusia stavbu zastaviť, s príchodom zimy možno murovať so zimnými maltami HELUZ, ktoré sú  určené pre teploty medzi −5 °C a +15 °C. Takisto je pre chladné dni vhodná aj systémová murovacia pena HELUZ.

Inteligentná tekutá malta HELUZ SIDI sa dodáva z výroby ako hotová zmes vrátane systémového valčeka, takže sa do nej na stavbe už nič nepridáva. Plnohodnotné spevnenie spoja nastáva už za 7 dní. To je 4× kratší čas než pri bežne používaných maltách. A pokiaľ azda do zimy hrubú stavbu nestihnete a teploty začnú klesať k nule a nižšie, uzavriete maltu HELUZ SIDI vo vedierku vekom a použijete ju napríklad až na jar bez toho, aby hrozilo jej zatvrdnutie. Stačí cez zimu skladovať na suchom a tmavom mieste v rozmedzí +5 až +35 °C.

V zime môžete využiť zimné malty HELUZ

Na murovanie v zimnom období (t. j. spravidla medzi 1. novembrom a 31. marcom) ponúka spoločnosť HELUZ tzv. zimné malty – ide o zimné varianty všetkých maltových zmesí HELUZ, t. j. HELUZ SB malta pre tenkú škáru, HELUZ SB C malta pre celoplošnú tenkú škáru alebo HELUZ TREND tepelnoizolačná murovacia a zakladacia malta. Vrecia s maltou so zimnou úpravou sa dodávajú v rovnakom obale ako bežné malty, len sú na čelnej strane označené piktogramami snehovej vločky s popisom ZIMNÝ VARIANT a teplomerom znázorňujúcim použitie do −5 °C.

Ďalšou možnosťou je využiť v zimnom období murovanie na systémovú murovaciu penu HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápennocementových mált pena neobsahuje vodu. Murivo vymurované na PUR penu dosahuje menšie pevnosti muriva, preto nemožno bez konzultácie s projektantom zameniť tenkovrstvové malty za penu.

Pri murovaní v zimnom období je nutné dodržať tieto zásady:

  • Materiál sa musí chrániť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Rozbalené palety tehál, vrecia s maltou musia byť uskladnené v suchu pri teplote nad −5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovacia pena HELUZ sa musí skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť nad +10 °C (ale zároveň menej než +30 °C).
  • Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu ani nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať.
  • Teplota vzduchu v priebehu spracovania a tuhnutia malty nesmie klesnúť pod −5 °C. Pokiaľ sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je nutné vodu na zamiešanie predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do −5 °C) musí byť na prípravu zimných mált ohriata aj voda na zamiešanie na cca 30 °C. Zároveň pri zimných maltách platí obmedzenie, že ich možno spracovávať do teploty +15 °C (na tzv. zimné malty nie je možné zase murovať v lete).
  • Čerstvo vymurované murivo musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie klesnúť v priebehu 14 dní po vymurovaní pod −5 °C. Pokiaľ sa pod ochrannú fóliu naukladá bez škár okolo celého múru polystyrén v min. hr. 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na −10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných nižších teplotách než −5 °C sa už nemá murovať murivo na cementovej malte a je potrebné počkať na priaznivejšiu predpoveď.
  • Obdobie teplôt pod +5 °C sa nezapočítava do nutnej technologickej prestávky pred statickým zaťažením muriva alebo pred omietaním (čiže o tento čas sa musí predĺžiť technologická prestávka).
  • Pokiaľ je stavba na zimu už „uzavretá“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a možno teda pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murárskych prác možno robiť napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod.
  • Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesť k dodatočným viacnákladom. Pri práci v zime nielenže ide práca pomalšie, je tiež náročnejšie dodržať kvalitu stavebných prác a aj to má dopad na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií vplyvom objemových zmien (ako je zmršťovanie, rozťažnosť, dotvarovanie). Zvlášť pre veľkosť pretvorenia v dôsledku zmien teploty je rozhodujúca počiatočná teplota pri vlastnom vyhotovovaní muriva alebo stropu. Čím je teplota pri vyhotovovaní nižšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nejakých trhlín, či už v omietkach, alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii.