Nová generácia zariadení IPS

 

Spoločnosť Swiss Aqua Technologies SK s. r. o., ktorá na Slovensku prezentuje švajčiarsku technológiu prostredníctvom IPS TECHNIKY tento rok prichádza na trh s novou generáciou zariadení IPS. Nové portfólio je výsledkom dlhodobého výskumu a vývoja odborníkov v oblasti fyzikálnej úpravy vody. Firma za zaoberá galvanickou úpravou vody bez použitia chemikálií, solí, či elektrickej energie a magnetov. Významným faktorom je, že úprava vody pomocou IPS TECHNIKY prebieha bez náročnejších finančných investícií na údržbu. Úprava vody je dôležitá hlavne pre ekológiu a zdravie v rodinách, ale je dôležitá aj v priemysle , čo je v dnešnej dobe veľmi významným artiklom. Viac o týchto nových zariadeniach IPS nám porozprával František Pancurák, konateľ spoločnosti.

 

Môžete nám povedať niekoľko slov o vašej spoločnosti?

Swiss Aqua Technologies (SAT) AG je spoločnosť so sídlom v švajčiarskom Bernecku. Tvorí ju tím inžinierov a vedcov zaoberajúcich sa vývojom zariadení na zlepšenie kvality pitnej a teplej úžitkovej vody, jej úspor s dôrazom na zdravotné účinky a ekologické dopady. Výsledkom sú revolučné riešenia fyzikálnej úpravy vody zhmotnené v unikátnom systéme Iónový polarizačný systém – IPS. IPS predstavuje ekologický spôsob úpravy vody využívajúci prírodné (fyzikálne) zákony. Zariadenie pracuje na princípe „mokrého galvanického článku“, ktorý je ekologický a zároveň poskytuje dlhodobú funkčnosť.

 

Prečo sa spoločnosť Swiss Aqua Technologies (SAT) rozhodla prísť na trh s novou generáciou zariadení IPS?

Vychádzame stále z predpokladu, že voda je základným zdrojom života. Aj keď sa s ňou neobchoduje na burze, asi nepreženieme, keď povieme, že je aj najvzácnejšou komoditou. Našim cieľom je chrániť túto vzácnu tekutinu a prinášať ju našim zákazníkom v tej najlepšej kvalite. Nesmieme pozerať len na nás – ako súčasnú generáciu. Snažíme sa myslieť dopredu, aby sme zabezpečili čistú, zdraviu nezávadnú vodu aj pre naše deti a ďalšie generácie. Aj preto sa snažíme vyvíjať zariadenia, ktoré budú slúžiť našim klientom dlhodobo s čo najmenšími nárokmi na údržbu. Kalyxx je špičkou na vrchole ľadovca kvality.

 

Čo je to vlastne systém IPS?

Iónový polarizačný systém – IPS

IPS predstavuje ekologický spôsob úpravy vody využívajúci prírodné (fyzikálne) zákony. Zariadenie pracuje na princípe „mokrého galvanického článku“.

 • zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii
 • predlžuje životnosť el. spotrebičov, výhrevných zariadení a sanitárneho vybavenia
 • chráni potrubný systém pred výskytom baktérií
 • zvyšuje pH vody (ionizovaná zásaditá voda) – priaznivo pôsobí na ľudský organizmus
 • nepotrebuje externú elektrickú energiu
 • nevyžaduje obsluhu ani žiadnu údržbu
 • nevyužíva žiadne chemické látky
 • je ekologický s dlhodobou funkčnosťou

 

Vysoká účinnosť tohto systému bola potvrdená skúšobnými ústavmi a certifikačnými autoritami v Európe aj v USA. Na základe týchto výsledkov sme v SAT zabezpečili medzinárodnú patentovanú ochranu a rozbiehame spoluprácu so svetovými obchodnými a výrobnými manažérmi na zabezpečenie globálnej distribúcie.

 

Kde je vhodné využívať systém IPS?

Použitie IPS je vhodné a efektívne tam, kde voda vykazuje strednú, vysokú až veľmi vysokú tvrdosť. Taká voda je až v 75% oblastiach sveta.

 

Na čo je nová generácia IPS zariadení určená a ako zachováva kvalitu vody?

Zariadenie IPS (iónový polarizačný systém) – Kalyxx je určené na fyzikálno-galvanickú úpravu vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné prevádzky.

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo vápnika a horčíka nachádzajúceho sa vo vode. IPS Kalyxx nie je zmäkčovač – z vody nič neberie, ani do nej nič nepridáva. Zachováva všetky jej zdraviu prospešné látky (reálne vodu nezmäkčuje) a vylepšuje jej vlastnosti. Zároveň účinne zabraňuje tvorbe pevných usadenín vodného kameňa a korózie v potrubí studenej a teplej úžitkovej vody, na výhrevných telesách bojlerov, vodovodných batériách, spotrebičoch a podobne. Kalyxx je vhodný pre nové potrubné rozvody ako prevencia, ale aj pre staršie, odkiaľ postupne odstraňuje existujúce usadeniny.

IPS Kalyxx tvorí prietokové teleso so vstupným a výstupným otvorom. V ňom sú umiestnené elektródy v tvare turbín (nie magnety) z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov. Konštrukčné riešenie elektród je patentovo chránené (TGP® – turbulentná galvanická polarizácia) a vytvára vírivé prúdenie vody, čím spôsobuje zmenu štruktúry minerálov.

 

jav01

Nové konštrukčné riešenie zabezpečuje účinný jav TGP®

 

Voda, ktorá preteká telesom vytvára s elektródami galvanický mokrý článok s napätím až 4,2 až 6 V.

Výsledkom je, že minerály a soli v upravenej vode strácajú schopnosť vytvárať tvrdé kryštalické nánosy (kalcit). Nadobúdajú štruktúru mäkkých častíc – kalu (aragonit) a sú odplavované spolu s vodou. Túto štruktúru si zachovávajú až do 72 hodín.

 

kalcit

Aké sú rozdiely medzi súčasnými a novými zariadeniami IPS?

Naši zákazníci si zvykli na doterajšie produkty IPS, avšak naša spoločnosť sa permanentne venuje inovácii našich výrobkov tak, aby sme udržali celosvetový trend.

 

ips33

Súčasné zariadenia IPS.

 

Venovali sme množstvo energie a úsilia k tomu, aby sme homologizovali nové, prichádzajúce produkty tak, aby boli použiteľné celosvetovo. Tento zdĺhavý proces však už končí a sme radi, že sme vyvinuli niečo, čo bude použiteľné pre všetkých tak, aby sme im zabezpečili kvalitnú, zdravú pitnú vodu.

 

Výhody prichádzajúcich produktov IPS Kalyxx oproti IPS Plus a IPS Premium

 • nový atraktívnejší dizajn (nerezové telo)
 • produkt ušitý na mieru
 • väčšia prietoková komora – dlhšie pôsobenie na vodu
 • zmena konštrukčného riešenia elektród z rovných (li­neár­nych) na turbíny (vrtuľky) – dosiahnutie vírivého efektu TGP
 • vplyvom TGP sa zvýšilo napätie v prietokovej komore z 0,6 – 0,8 V na 4,2 – 6 V – efektívnejšia zmena štruktúry minerálov
 • vyššia účinnosť – Kalyxx znižuje usádzanie vodného kameňa na výhrevných telesách o 76,3 % Potvrdzuje to aj medzinárodný certifikát IAPMO.

 

novezar

Nové zariadenia IPS Kalyxx (od apríla 2018)

 

Aké sú nové typy zariadení IPS KALYXX a kde ich môžeme využívať?

BlueLine Antibacterial – zariadenie odporúčame inštalovať na úpravu pitnej vody. Okrem redukcie vodného kameňa a korózie má antibakteriálny účinok. Postriebrené elektródy znižujú výskyt baktérií v potrubí.

IPS zbavuje vodu pachov, zlepšuje jej chuť a predlžuje čerstvosť. Tiež zvyšuje pH vody, tým sa stáva zásaditou. Je vhodná na dlhodobé pitie. Okrem iného zlepšuje metabolizmus a podporuje trávenie.

 

redline

 

RedLine – zariadenie je určené na úpravu teplej úžitkovej vody a špeciálne ochranu kotlov, bojlerov a prietokových ohrievačov. Za rok sa na výhrevnej špirále bojlera usadí 6 – 12 mm vodného kameňa. Jednou z neodškriepiteľných výhod je skutočnosť, že použitím našich zariadení RedLine sa dá ušetriť na energiách až 66 %.

 

redline2

 

Využitie IPS Kalyxx

RedLine a BlueLine sme sa snažili vyrobiť tak, aby boli použité širokospektrálne, takpovediac všade. Použitie nájdeme v domácnostiach, verejných budovách, reštauráciách, hoteloch, výrobných aj spracovateľských závodoch. RedLine a BlueLine spoľahlivo funguje v odovzdávacích staniciach tepla, pri ochrane výmenníkov a chladiacich zariadení, čo určite poteší všetkých vodárov aj kúrenárskych majstrov, ktorí majú s vodou a vodným kameňom problémy.

 

GreenLine – zariadenie je vhodné pre závlahové systémy. Chráni potrubie, trysky a súvisiace komponenty závlah. Upravená voda má výskumom potvrdený účinok na rýchlejšiu klíčivosť a podporu rastu rastlín. Takisto pozitívne vplýva na bunkový metabolizmus a trávenie hospodárskych zvierat.

 

grenline

 

Využitie GreenLine

je všade v prírode: v okrasných záhradách, verejných parkových plochách, futbalových trávnikoch, golfových ihriskách, hydropóniách, či pri pestovaní ovocia a zeleniny a napájaní poľnohospodárskych zvierat…

Ako prebieha montáž zariadení, prípadne máte nejaké typy, odporúčania, čo urobiť pred tým ako si nové zariadenie dáme nainštalovať?

Zariadenie je účinné pri vode s vodivosťou 50 – 2000 µS/cm2. Ide o bežnú vodu s tvrdosťou 8 – 30 °dH (nemeckých stupňov). IPS Kalyxx spĺňa všetky bezpečnostné kritériá pre styk s pitnou vodou a má medzinárodný certifikát IAPMO potvrdzujúci 76 %  účinnosť redukcie usádzania vodného kameňa.

 

Pár rád pre odborníkov, ktorí sa rozhodli pre naše zariadenia:

Prístroje IPS Kalyxx je možné montovať vodorovne alebo zvislo na vodovodné potrubia s teplotou 0 – 99 °C. Pri inštalácii IPS je potrebné dodržať smer prúdenia vody (FLOW DIRECTION), ktorý je naznačený šípkami na tele zariadenia. Dodržanie tejto podmienky má vplyv na správne fungovanie a účinnosť zariadenia. V systéme s IPS Kalyxx nesmie byť zabudovaný iónový menič, elektromagnetický systém, resp. zariadenie využívajúce cudzie napätie. Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez zariadenie je 4 m.s-1. Zariadenia IPS sú dimenzované na tlak do 1 Mpa. Tlakové straty sú zanedbateľné. Pred zariadením IPS odporúčame umiestniť filter mechanických nečistôt s jemnosťou minimálne 50 mikrónov.

 

SCHÉMY INŠTALÁCIE IPS KALYXX

A: Štandardná inštalácia na prívod vody

ipsschema

 

B: Inštalácia v systéme s ohrevom vody bez obehu

ipsschemab

 

C: Inštalácia v systéme s ohrevom vody a obehom

ipsschemac

 

D: Inštalácia v závlahovom systéme

issschemad

 

Technické údaje:

 1. Merač spotreby
 2. Uzatvárací ventil
 3. Filter na mech. nečistoty
 4. IPS Kalyxx
 5. Odkaľovač
 6. Obehové čerpadlo
 7. Elektronický ventil
 8. Postrekovač

 

tabulakaips

 

Akú záruku poskytuje spoločnosť na nové zariadenia IPS?

Na všetky zariadenia IPS Kalyxx sa vzťahuje záruka 2 roky za predpokladu odbornej montáže a dodržania podmienok uvedených v tomto príbalovom letáku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia. Za určitých podmienok je možné získať aj predĺženú záruku až 5 rokov po bezplatnej registrácii zariadenia na našej internetovej stránke www.ips.systems/register.

 

Za rozhovor ďakuje E. Kurimský