Taconova Group

Kompletne vybavené, bezpečné a rovno pripravené na pripojenie. Odovzdávacie stanice Taconova na ohrev pitnej vody teraz s vlastnými cirkulačnými čerpadlami a vylepšeným softvérom

Stanice na ohrev pitnej vody zaisťujú spoľahlivú a hygienickú dodávku teplej vody pre rodinné a bytové domy, hotely i verejné budovy. Vďaka prietokovému princípu v nich nedochádza k stagnácii vody – a tým sa minimalizuje riziko množenia baktérií legionella. Ako špecialista v tejto oblasti má spoločnosť Taconova vo svojom portfóliu niekoľko staníc pre ohrev pitnej vody rovno pripravených na pripojenie, pričom tieto stanice bodujú jednoduchou inštaláciou a uvedením do prevádzky, ako aj priestorovo nenáročnou konštrukciou, vysokou efektívnosťou aj možnosťou kaskádovánia. Inovované stanice TacoTherm Fresh Mega3 a TacoTherm Fresh peta2 X sú novo vybavené vlastnými, v praxi opakovane osvedčenými cirkulačnými čerpadlami Taconova.

Široký sortiment staníc pre hygienický ohrev pitnej vody spoločnosti Taconova ponúka vhodné riešenie pre akýkoľvek projekt. Umožňuje veľkú flexibilitu pri plánovaní a presné a plynulé odstupňovanie výkonu pre akúkoľvek potrebu vody. Náročnosť montáže a náklady sú výrazne nižšie vďaka kaskádovým konštrukčným sadám a tiež vďaka tomu, že jednotlivé stanice sú vopred zmontované a rovno pripravené na zapojenie. Základ tvoria dva modely: TacoTherm Fresh Mega3 a TacoTherm Fresh Peta2, každý v dvoch výkonnostných variantoch, výkonnejší nesie vždy označenie „X“.

Kompletné riešenie s vlastnými čerpadlami

Stanica TacoTherm Fresh Mega3 a Taco Therm Fresh Peta2 X sú novo vybavené tiež vlastnými, vysoko účinnými a osvedčenými čerpadlami Taconova. V prípade Peta2 X je ako primárne čerpadlo zabudované robustné a výkonné obehové čerpadlo TacoFlow3 MAX. Tým je zaistené zlepšenie čerpacieho výkonu na 98,5 l/min pri teplote vykurovacej vody 70/60 °C a 200mbar zvyškovej dopravnej výške. Ako kompletne zmontovaná nástenná stanica navyše zostáva veľmi kompaktná a vyžaduje minimum miesta. V niektorých prípadoch inštalácie sa vďaka zlepšenému výkonu stanice môže upustiť od kaskádovania.

V kompaktnej stanici TacoTherm Fresh Mega3 je použité čerpadlo TacoFlow3 Gens. Toto úplne novo vyvinuté obehové čerpadlo patrí medzi najmenšie na trhu. Súčasne poskytuje vynikajúcu dopravnú výšku až 8,5 metra. Rovnako ako všetky čerpadlá TacoFlow sa vyznačuje tichou prevádzkou, vysokou spoľahlivosťou a kvalitou. Čerpadlo je tiež bez údržbové a bezpečné. Použitie čerpadiel TacoFlow v osvedčených staniciach na ohrev pitnej vody z nich robí kompletné riešenie s ľahkou inštaláciou, keď veľké množstvo komponentov pochádza z vlastného vývoja a výroby a vzájomne sa dopĺňajú – pre ešte vyššiu spoľahlivosť a komfort pre projektantov a inštalatérov, ako aj pre koncového zákazníka.

Foto 1 | Súbor: PB_TacoTherm-Fresh-Mega3_CL | Foto: Taconova

Nový softvér pre komfortnú prevádzku

Stanice pre hygienický ohrev vody majú tiež novú verziu softvéru, ktorá inštalatérom uľahčuje sprevádzkovanie a prevádzkovateľom bežnú prevádzku. Nový softvér umožňuje priebežnú tepelnú dezinfekciu zariadenia za prevádzky. Ďalej je možné na sekundárnej strane zapojiť dodatočné externé zdroje tepla, v prípade, že hlavný zdroj na primárnej strane nedosiahne požadovaných teplôt. Vďaka úprave ponuky je možné nastaviť časové programy na princípe týždenného, 7-dňového plánovania. Nová je aj štruktúra ponuky pre sprevádzkovanie kaskádového zapojenia. Tu je prepínanie sekvenciou už pred programované tak, že stanice na báze dní preberajú úlohu nadriadenej stanice (tzv. master), aby tak prevádzkovú dobu rovnomerne rozdelili nezávisle na redukcii požadovanej hodnoty. Nový návod na obsluhu potom prispieva k ešte rýchlejšiemu a lepšiemu nájdení všetkých potrebných informácií.

Služby pre ešte väčšiu spoľahlivosť projektovanie

Taconova ponúka aj ďalšie služby pre komfortné, bezpečné a jednoduché používanie staníc na ohrev pitnej vody. Ide napríklad o bezplatný konfigurátor (www.taconova.com/de/konfigurator/), ktorý umožňuje v niekoľkých krokoch vytvoriť ľahko a rýchlo hrubý projekt staníc na ohrev pitnej vody, vrátane návrhu produktov pre špecifikovaný objekt. Navyše majú všetci užívatelia plánovacieho softvéru liNear k dispozícii bezplatné dátové záznamy a knižnicu CAD (www.linear.eu/industriepartner/premiumpartner/taconova/).