VŠE O VYTÁPĚNÍ, ÚSPORÁCH ENERGIÍ A SMYSLUPLNÉM VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH  ZDROJŮ.

 

V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě konalo již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bylo přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů. Výstavu shlédlo 26.200 návštěvníků.

 

infotherma2

 

21.ledna 2019 v 10:00 hodin  výstavu zahájili

– Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR,

– Ing. Evžen Tošenovský, europoslanec,

– Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí,

– prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka VŠB TU Ostrava,

– Ing. Vladislav Král, ministerský rada odboru plynárenství a kapalných paliv MPO ČR,

– Ing. Pavel Bartoš místopředseda KHK  Moravskoslezského kraje

 

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde byly zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snažila mapovat technický pokrok a opět se stala setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

 

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těšilo stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 byla vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde byly ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě se představila i tolik diskutovaná otázka zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě měla i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Součástí výstavy byla internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentovali své nejúspěšnější produkty. Exponáty navazovaly na expozici vstupního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info.

 

infotherma3

 

Výsledky soutěže TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019:

1. místo – Regulátor NIBE kombinace tepelného čerpadla NIBE s fotovoltaikou pomocí EME 20

(Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o., Divize NIBE ENERGY SYSTEMS CZ)

 

2. místo – Klimatizační jednotka SAMSUNG Wind-FreeTM Ultra series

(Heating&Cooling group s.r.o.)

 

3. místo – Ekologický zplyňovací kotel na dřevo H4EKO-D (OPOP spol. s r.o.)

Kotel na štěpku, pelety a truhlářský odpad T4e (S WHG s.r.o.)

Litinový zplyňovací kotel na dřevo Hercules U68 (VIADRUS a.s.)

 

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto ocenili, že informace, se kterými na výstavu přicházeli, nebo je získávali v jednotlivých expozicích, mohli konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

 

infotherma4

 

Po celé čtyři dny byl pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru to byly konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

 • 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
  Program Wienerberger e4 dům
  Efektivní využití moderních technologií pro zajištění zdravé domácnosti
  Technologie MoNSE II – Mobilní napájecí stanice
  MultiComfort House Dubai
  Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

 • 10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
  Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
  Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
  Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
  Jak uložit teplo ze slunce
  Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
  Fotovoltaika v bytě
  Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
  Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie
  odborný garant: TZB-info
 • 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR
  odborný garant: Cech kamnářů ČR

 

Středa 23. ledna 2019

 • 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
  Úspory energie – výzva IV
  Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
  Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
  Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III
  odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace
 • 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
  Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
  Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním  
  Udržitelné hospodaření s vodou
  Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení
  odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

 

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti
  Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
  Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
  Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
  Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
  Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
  Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
  Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
  Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
  odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

 

infotherma5

 

Další část odborného doprovodného programu byla ve vstupním pavilonu A1, kde se diskutovalo o těchto tématech:

 

Pondělí 21. ledna 2019

 • 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací
  odborný garant: Zehnder
 • 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
  odborný garant: AIR Tritia
 • 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
  odborný garant: Cech kamnářů ČR
 • 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
  odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
 • 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech
  odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
  odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
 • 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

 

Úterý 22. ledna 2019

 • 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
  odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
 • 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
  odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
 • 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
  odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
 • 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
  odborný garant: Regulus s.r.o.
 • 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
  odborný garant: Teco a.s.
 • 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
  odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
 • 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
  odborný garant: TZB-info
 • 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

 

Středa 23. ledna 2019

 • 9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí
  Emise z lokálních topenišť v našem regionu
  Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
  Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
  odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
  odborný garant: Zehnder
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.
 • 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
  odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
 • 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
  odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
 • 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
  odborný garant: Státní fond životního prostředí

 

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 9:15 – 11:15 Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
  Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
  Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
  Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.
  odborný garant: Pro náš dům
 • 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.

 

Výstava byla připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma