GEALAN vyrábí vysoce kvalitní PVC profily pro okna a dveře způsobem šetrným ke zdrojům, který podporuje odpovědné používání a udržitelnost životního prostředí. Již více než 25 let GEALAN prokazuje, že to nepředstavuje rozpor, pokud jde o ziskovost společnosti. Jeho minulé úspěchy jsou míněny pouze jako jedna zastávka na jeho cestě: GEALAN podněcuje další akce ve všech možných odvětvích. Cílem je být ještě efektivnější a udržitelnější.

PVC profily GEALAN s recyklovaným jádrem (Foto: GEALAN)

Zejména ve zpracovatelském průmyslu je stále náročnější fungovat udržitelným, a přitom cenově dostupným způsobem. Již více než 25 let společnost GEALAN rozumně a efektivně využívá zdroje, které potřebuje, jako je elektřina, voda, PVC a přísady, a to způsobem, který lze ověřit jako zodpovědné. Procesy, receptury a technické vybavení jsou průběžně revidovány a aktualizovány. Akce zaměřená na budoucnost, která šetří peníze a zdroje společnosti GEALAN právě teď a v náročných časech, kdy je nedostatek surovin a vysoké ceny energií.

GEALAN nespoléhá pouze na efektivní, ekologická řešení a odpovědné využívání surovin při výrobě. Celá společnost je pravidelně auditována z hlediska svých procesů. Výsledek: úspěchy a zlepšení zaměřené na udržitelnost, které lze měřit a demonstrovat znovu a znovu – a téměř ve všech divizích.

Využití recyklovaných materiálů k úspoře surovin a CO2

GEALAN začal recyklaci započítávat do vývoje svých produktů již na konci 90. let. Nedělá to jen při navrhování nových nástrojů pro výrobu profilů, ale také při výrobě samotných profilů a recyklovatelnosti konečného produktu. Produkty GEALAN jsou tak navrženy trvale udržitelně, od první designové skici až po recyklovatelný konečný produkt. Prostřednictvím těchto recyklovaných materiálů lze ušetřit velké množství CO2: na každou tunu použitých recyklovaných materiálů lze ušetřit přibližně dvě tuny CO2. Přesněji řečeno, GEALAN použil cca. 21 500 tun recyklovaných materiálů v roce 2021, což má za následek cca. úspora 43 000 tun CO2 ve srovnání s použitím nových materiálů.

GEALAN je spolupartnerem REWINDO – recyklační iniciativy německých výrobců PVC profilů – a zavazuje se tak používat recyklovaný materiál ze starých oken ve vnitřním jádru svých profilů. Již více než 25 let získává tento materiál z uzavřeného recyklačního systému okenního průmyslu. PVC ze starých oken se tak ekologicky šetrným způsobem znovu používá v nových, vysoce izolačních okenních profilech. Již přibližně 36 % PVC použitého v GEALANU je recyklovaný materiál – a tento trend roste. Kromě starých oken se téměř 100 % zbytků z vlastní výroby GEALAN vrací do naší vysoce efektivní recyklační smyčky.

Stará okna a vlastní výrobní odpady jsou skartovány, tříděny a přepracovány na profily (Foto: GEALAN)

V květnu 2021 GEALAN uvedl do provozu nové recyklační zařízení ve svém závodě Tanna, které poskytuje podporu s vícestupňovým procesem třídění. Bílá drť proudí přímo zpět do extruze, zatímco většina barevného materiálu je nakonec přeměněna na granulát a může být také znovu použita při extruzi. Nové třídící zařízení v Tanně tím také odstraňuje přepravní cesty, které byly dříve nutné pro přepravu mezi oběma provozovnami GEALAN a pro přepravu nakupovaných recyklovaných materiálů, jejichž množství bylo kdysi větší.

Úspora energie pro snížení emisí CO2

GEALAN pokrývá své potřeby elektřiny ve dvou německých závodech v Tanně (v mísírně) a Oberkotzau výhradně z obnovitelných zdrojů energie (Foto: GEALAN)

Výroba vyžaduje velké množství energie. Schopnost provozovat efektivní provoz a šetřit zdroje je nejen udržitelná, ale pro společnosti je také důležitým nákladovým faktorem.

Společnosti GEALAN se již podařilo dosáhnout značných úspor širokou škálou opatření: GEALAN nyní ušetří cca 100 000 kWH ročně díky automatizaci vytlačovacích linek. Interiérové a venkovní osvětlení bylo modernizováno, přepnuto na LED a řízeno pomocí detektorů pohybu, což společnosti GEALAN umožnilo ušetřit přibližně 1,5 milionu kWh ročně. K dnešnímu dni již GEALAN ušetřil cca. 5 milionů kWh od zahájení chlazení pomocí technologie tepelného čerpadla a v tomto případě využití principu rekuperace tepla, čímž se snížila spotřeba topného oleje.

Progresivně uvažující organizace také využívají energetická řešení šetrná k životnímu prostředí, i když přechod na udržitelné zdroje znamená pro společnost zpočátku dodatečné náklady.

Od roku 2020 je administrativní oddělení v naší centrále v Oberkotzau a také náš závod v Tanně v Durynsku napájeno výhradně obnovitelnými zdroji energie. GEALAN nyní pokrývá veškeré své potřeby elektřiny v obou lokalitách energií, která pochází ze 100 procent z biomasy. Společnost E.ON Deutschland GmbH certifikovala celou přestavbu.

Přechodem na zelenou energii ušetří GEALAN v obou lokalitách ročně přibližně 18 000 tun CO2. Ekologická stopa společnosti se tak dále zlepšuje, protože při výrobě zelené elektřiny nevznikají emise CO2 ani radioaktivní odpad.

Zkrácení přepravních cest pro úsporu paliva

Chovat se a fungovat způsobem, který šetří zdroje a je tak šetrný k životnímu prostředí, se netýká pouze výrobních procesů ve společnosti GEALAN, ale také logistiky a dopravní politiky. Příspěvek společnosti k uvádění udržitelnosti do praxe podpořily také četné investice a optimalizace procesů v posledních letech. Cílem společnosti GEALAN je zkrátit dopravní trasy a dlouhodobě šetřit energii a zdroje. Doposud to dělala například účastí na regulovaném systému vracení přepravních palet EPPA a využíváním inteligentního systému plánování a řízení tras a díky novým celoevropským sítím a distribučním centrům dochází k vyššímu využití kapacit a je zapotřebí méně nákladních automobilů. Obecně a všude tam, kde je to možné, GEALAN spolupracuje s regionálními spedičními společnostmi, aby se předešlo zbytečné přepravě a nadměrným nákladům na logistiku.

Doprava a logistika ve společnosti GEALAN jsou také stále efektivnější a udržitelnější (Foto: GEALAN)

Ve svém místě v Tanně investoval GEALAN cca. jeden milion eur v novém skladu pro skladování surovin, včetně velkého množství externího recyklovaného materiálu, který je zde umístěn. V důsledku toho se výrazně snižuje počet cest nutných k přepravě takových surovin. Počínaje rokem 2024 má nový, plně automatizovaný vysokoregálový sklad také automatizovat další skladovací činnosti, což vysokozdvižným vozíkům ušetří 20 000 hodin jízd ročně. Dodatečné skladovací prostory brzy odstraní potřebu dalších 2 000 nákladu kamionů ročně, které byly dříve nutné pro přepravu do a z pronajatých prostor.

Certifikovaná udržitelnost

Od roku 1996 GEALAN opakovaně a úspěšně podrobuje udržitelnost své společnosti náročné zkoušce evropského systému environmentálního managementu EMAS – jak v naší centrále v Oberkotzau, tak v našem výrobním a logistickém zařízení v Tanně. GEALAN tak byla jednou z prvních společností v oboru PVC oken, která tímto způsobem prokázala společenskou odpovědnost. Je také dlouholetým partnerem největší evropské recyklační iniciativy: VinylPlus®. GEALAN je od roku 2019 certifikován podle souboru kritérií udržitelnosti VinylPlus®. Mezi certifikační kritéria patří například odpovědný nákup surovin a přísad, podpora uzavřených materiálových cyklů, používání recyklovaných materiálů, udržitelná energie strategie a požadavky na systém řízení.

Inovace GEALAN šetří další suroviny a zdroje: optimalizované hodnoty tepelné izolace pro profily GEALAN a neustále zdokonalovaná povrchová technologie GEALAN-acrylcolor® navíc zajišťují mimořádně energeticky úsporná a ještě odolnější okna.

„Investujeme do udržitelnosti, protože věříme, že je to správná věc – pro naše životní prostředí, pro naši společnost a pro GEALAN. I kdybychom mohli investovat své peníze jinam, záměrně nastavujeme kurz zaměřený na budoucnost,“ říká Ivica Maurović, mluvčí managementu společnosti GEALAN, zatímco popisuje důležitost udržitelné firemní politiky a dodává: „V našich očích je důležité myslet a jednat tímto způsobem. Abychom mohli efektivně využívat naše suroviny a také přizpůsobit GEALAN budoucnosti.“

Zjistěte více o udržitelnosti na GEALAN: https://www.gealan.de/cz/vytvarime-ram-ec-pro-budoucnost/udrzitelnost-se-systemem/