LOMAX & Co s.r.o.

Klasický rodinný dom má na vstup do svojich priestorov spravidla vyhradené tradičné vchodové dvere. V niektorých domoch však možno dovnútra vchádzať iba veľkou bránou, ktorá smeruje najčastejšie do priestoru garáže. Používateľ sa tak musí rozhodnúť, či dispozíciu prispôsobiť viac pohybu áut alebo samotných ľudí. Aký variant brány je pre rodinný dom ideálny? Má zmysel inštalovať vchodové dvere? A na aké bezpečnostné prvky v takomto prípade treba myslieť? Nielen na tieto otázky odpovedá nasledujúci článok.

Vstup do priestorov domu len veľkou bránou je pomerne netradičným riešením. Aj u nás sa však možno s takýmto riešením stretnúť, a to najmä v menších obciach. Týka sa to najmä domov, kde priestor vstupu do interiéru zároveň slúži ako garáž či prejazd ďalej na pozemok, najčastejšie do záhrady. S takouto dispozíciou sa možno stretnúť aj pri dvoch susediacich jednotkách, keď sa vchodovými dverami vstupuje len do jednej z nich – pri druhej je potom k dispozícii brána. Nielen v týchto prípadoch odporúčame zvážiť, ako vstup do priestorov domu koncipovať.

Hlavnú pozornosť odporúčame venovať výberu garážovej brány. V súčasnosti je najpopulárnejší sekčný typ, keď brána zachádza pod strop garáže, pre túto dispozíciu však nie je veľmi vhodný. „Treba počítať s tým, že brána sa bude viac než normálne využívať iba pre pohyb osôb. Ako ideálna sa v tomto smere javí brána zasúvajúca sa do boku garáže. Je to v podstate odnož sekčného typu, kde možno bránu len pootvoriť nabok, a používateľ tak môže priestorom prejsť bez toho, aby musel čakať na úplné otvorenie brány. Brána môže mať aj kľuku či držadlo na otváranie, aby ešte viac pripomínala klasické dvere. Posuvný variant brány je už viac ako desať rokov preferovaný práve pri rodinných domoch, ktoré majú vstup iba cez garáž,“ spresnil Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax.

Integrované dvere hlavne v priemyselných prevádzkach

Ešte pred 20 rokmi boli spôsoby otvárania brán výrazne obmedzenejšie, najčastejší bol variant s dvoma krídlami, ktoré sa otvárajú smerom von. Platilo to pritom aj v prípadoch, keď bol vstup do domu možný len cez garáž či prejazd. „Variant s dvoma krídlami sa však používa aj dnes, keď brána funguje ako jediný vstup do domu. Je to totiž pomerne komfortné riešenie – používateľ si skrátka pootvorí jedno krídlo. Z hľadiska záujmu má oproti minulosti dvojkrídlový variant skôr doplňujúcu úlohu, preferujú ju najmä konzervatívnejší používatelia,“ uviedol Přichystal.

Ďalšou možnosťou na vstup do domu cez garáž môže byť inštalácia vchodových dverí priamo do brány. Poprední výrobcovia to umožňujú pri sekčnom type, podľa Přichystala je však toto riešenie doménou najmä priemyselných prevádzok. „Integráciu vchodových dverí do brán uprednostňujú napríklad autoservisy alebo firmy zaisťujúce logistiku, keď sa garáž využíva nielen pre autá, ale aj pre bežný pohyb zamestnancov. Klasické rodinné domy dávajú prednosť posuvnému variantu, či už z dôvodu, že integrované dvere majú zvýšený prah, alebo pre väčší komfort,“ doplnil Přichystal. Používatelia oceňujú, že na vstup do domu stačí na ovládači brány stlačiť tlačidlo, bez toho, aby hľadali kľúče.

Mechanická aj vizuálna bezpečnosť

Pretože garážové brány sú jediným vstupom do domu, je dôležité myslieť aj na bezpečnosť. Motorizované pohony majú preto prevodovku konštruovanú tak, že zabraňuje ich nežiaducemu mechanickému vypáčeniu, a to aj v prípade výpadku prúdu. Ďalšou možnosťou je potom vybavenie brán zámkom. Podľa Přichystala by však mali na bezpečnosť dbať aj samotní používatelia a pri odchode z domu opúšťať priestor okolo vstupu do garáže až vtedy, keď je brána úplne uzavretá.

Pri výbere riešenia vstupu do domu cez garáž by používatelia nemali podceniť ani tepelnú izoláciu. Garáž či prejazd totiž susedí s obytnou časťou, v niektorých prípadoch môže byť aj tento priestor obývaný, brána preto aj v tomto ohľade de facto supluje funkciu vchodových dverí. „Panely našich brán sú na tuzemskom trhu najhrubšie, a to sa odráža aj v lepších tepelno-izolačných vlastnostiach. Aj v prípade, že používatelia v zime trávia viac času v priestore garáže alebo ho dokonca obývajú, brána zaistí príjemnú teplotu. Na druhej strane izolačné vlastnosti nie je nutné riešiť vždy – ak priestor slúži len ako prejazd do záhrady, ktorá od neho nie je oddelená, nemá riešenie tepelnej izolácie zmysel,“ uzavrel Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax.