Cenu Firma časopisu za časopis Správca bytových domov získala za rok 2021 spoločnosť FlexaFIN s.r.o. Túto firmu, ktorá sa usiluje o priazeň správcov, poznáme nielen z článkov, ale aj prezentácií na konferenciách a seminároch. Prečo dostala ocenenie práve táto firma? Nie každá spoločnosť hľadá cestu ku správcom tak intenzívne ako práve FlexaFin. Rozhodli sme, že práve takej spoločnosti, ktorá svoje produkty zasvätila bytovým domom, správcom a tým nepriamo aj samotným vlastníkom, prestížne ocenenie udelíme s radosťou. A z čoho pramení snaha tejto spoločnosti starať sa o čo najkvalitnejšie produkty pre správcov? Opýtali sme sa Ing. Branislava Sedláka, konateľa spoločnosti FlexaFIN s.r.o. Jeho odpovede prinášame v nasledujúcich riadkoch…

Pán Sedlák, vážime si vašu nesmiernu usilovnosť a snahu o čo najlepšie produkty pre správcov. Čo vás ženie k tomu, aby ste boli jedničkou na slovenskom trhu?

Máme radi výzvy a prácu pre klientov. Našou víziou je byť partnerom prvej voľby v segmente poistenia bytových domov. Tomuto smerovaniu prispôsobujeme náš každodenný prístup ku klientom i k svojej práci. Dlhodobo sa špecializujeme na poisťovanie bytových domov. To nám umožňuje dôkladne pochopiť potreby klientov. V oblasti poistenia bytového fondu spoluvytvárame s partnerskými poisťovňami poistné produkty.

Pre FlexaFin je charakteristická nadštandardná kvalita služieb. V čom spočíva?

Kvalitu služieb považujeme za našu hlavnú konkurenčnú výhodu. Disponujeme kvalifikovaným a spoľahlivým personálom s bohatou praxou. Zabezpečujeme presun poisťovacej agendy na našich zamestnancov vo výnimočnej kvalite. Odmenou za vynakladané úsilie je priazeň významných správcov, silných bytových
družstiev a náročných výrobcov tepla. Získali sme dôveru množstva spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Čomu vďačíte za priazeň a dôveru správcov?

Odbornosť a „štábna kultúra“ je nutnosť aby veci dlhodobo fungovali. Nadšenie to ale celé posúva dopredu. Som rád, že nás všetkých vo firme práca pre správcov baví. Rozhodujúca je ale optika a hodnotenie správcov, ktorí si nás vybrali a s ktorými sme v ostatných mesiacoch intenzívne spolupracovali:

  • Zuzana Világi, konateľka QUALITA správa bytov,s. r. o.: Našu dôveru si získal FlexaFIN s.r.o. servisom pri riešení poistných udalostí ako aj tým, že ľudia z Flexa-FINu boli schopní predložiť kvalitné poistné podmienky pre špecifické budovy ako sú napríklad radové viladomy a domy s prepojenými hromadnými garážami.
  • Pavol Pólya, Predseda predstavenstva OSBD Levice:Družstvo využíva služby ľudí z tímu FlexaFINu dlhodobo. Presvedčili nás precíznou prípravou návrhu poistných súm pre vyše 300 bytových domov a nastavenia poistného krytia pre bytové domy, majetok družstva, štatutárov ale aj odborných pracovníkov vykonávajúcich špecifické činnosti stavebného dozoru.
  • Mária Goreková, konateľka DOMBYT, s.r.o.: Oceňujem proklientsky prístup. Minulý rok bol z pohľadu výšky vyplatených plnení mimoriadny. Obzvlášť vysoká škoda na dvoch výťahoch vznikla počas búrky prepätím. FlexaFINu sa podarilo uzavrieť škody s plnením v plnej výške. To spôsobilo, že škodovosť dosiahla 100-ky % a poisťovňa pre nasledujúce poistné obdobie navýšila predpis v desiatkach %. FlexaFIN predložil vlastníkom alternatívne ponuky s podmienkami, ktoré mali domy pred navýšením. Následne väčšina domov zmenila poisťovňu. Výsledkom obetavej práce makléra bolo mierne zníženie poistného pre domy. Súčasťou maklérskeho servisu bolo prenesenie vinkulácií.
  • Matej Hollý, predseda predstavenstva Bytkomfort-BA,a.s.: Koncom roka 2021 sme zlúčili päť správcovských spoločností do jednej. FlexaFIN s.r.o. nám pomohol vyriešiť poistnú agendu spojenú so zlúčením – zmenu poistníka na poistných zmluvách, prenos zhruba 100 vinkulácií v šiestich finančných inštitúciách, prepracovanie starších poistných zmlúv spojených s podstatným skvalitnením rozsahu krytia. Vďaka tomu sme mali viac času sa venovať ostatnej agende súvisiacej s rozsiahlou organizačnou zmenou.

Kam sa môžu obrátiť tí správcovia, ktorí doposiaľ nemali príležitosť si overiť vaše služby?

Budeme radi ak sa na nás obrátia s konzultáciou ohľadom riešenia škodovej udalosti, požiadavkou na nastavenie krytia a prípravu ponúk, prípadne otázkou na rozsah činností poskytovanej správcom.

  • flexafin@respect-slovakia.sk
  • 0911 12 40 50

Čo na záver?

Za ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov na Slovensku, za inovatívny prístup pri prinášaní informácií správcom a užívateľom nehnuteľností o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov, ako aj za skvelú spoluprácu s časopisom SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV v roku 2021 vydavateľstvo V.O.Č. Slovakia s.r.o. a redakcia časopisu Správca bytových domov“ spoločnosti FlexaFIN s.r.o. srdečne blahoželá k prestížnemu oceneniu. Do budúcnosti želáme mnoho zdravia, spokojných klientov a dostatok kreativity pri tvorbe nových poistných produktov, ktoré správcom pomôžu pri ich práci a vlastníkom nehnuteľností komplexnejšie ochránia ich majetok.