O firme

 

Naša spoločnosťť K – TEST, s.r.o. je  zástupcom svetových výrobcov prístrojovej  techniky:

Testo SE & Co. KGaA,   VEGA Grieshaber KG,  GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH, ETARI GmbH, HT Italia srl, List Magnetik GmbH a ErsaTec GmbH, NDT1 KRAFT s.r.o.,

Ponúkame meracie prístroje TESTO: termografické kamery, teplomery, vlhkomery, anemometre, analyzátory spalín a detektory plynov, tlakomery, automatizovaný systém zberu údajov SAVERIS, záznamníky teploty a vlhkosti, hlukomery, luxmetre, stacionárne prevodníky vlhkosti a teploty, diferenčného tlaku a tlakového rosného bodu, prietokomery stlačeného vzduchu.

Snímače výšky hladiny a tlaku VEGA: radar, radar na lane, ultrazvuk, kapacitná elektróda, vibračný a vodivostný spínač. Prevodníky tlaku a hydrostatického tlaku.

Analyzátory ErsaTec GmbH: prenosné a stacionárne analyzátory VOC – prchavé uhľovodíky pri kontrole emisií.

Meracie prístroje List Magnetik: hrúbkomery vrstiev a náterov, stien kovových zásobníkov a materiálov, betónu – detektory armovacej ocele.

Meracie prístroje na meranie hrúbky náterov a povlakov na kovových konštrukciách, hrúbkomery kovových a nekovových materiálov NDT1 Kraft .

Osobné jedno senzorové a viac senzorové detektory osôb GfG.

Ponúkame kompletné poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa meracej techniky.