Spoľahlivé zariadenie používané v zariadeniach ústredného kúrenia s použitím vyrovnávacích nádrží. Termoregulátor DEFRO 57 ovplyvňuje optimálne zaťaženie nárazníka ako zásobníka energie a chráni spiatočku kotla proti príliš nízkej teplote vratného vykurovacieho média z inštalácie a zároveň chráni kotol proti nízkoteplotnej korózii.

Termoregulátor DEFRO 57 predĺži životnosť kotla a prispeje k zníženiu množstva spáleného paliva. Umožňuje ochranu spiatočky kotla, optimálne využitie účinnosti kotla, príjem horúcej vody, minimalizáciu deštrukčných účinkov nízkoteplotnej korózie a eliminuje jav kondenzácie. Za zmienku tiež stojí, že horné vrstvy akumulačnej nádrže nepodliehajú rýchlemu zmiešaniu, čo vedie k rýchlejšej akumulácii tepla.

Ako pracuje termoregulátor DEFRO 57

Použitie regulátora v inštalácii ústredného kúrenia predĺži čas medzi následným vybíjaním a tiež pozitívne ovplyvní životnosť kotla. Okrem toho zariadenie chladí kotol vodou z rezervného okruhu – teplá voda z hornej časti kotla je zmiešaná s malým množstvom vody zo spodnej časti nádrže. Ak chcete maximalizovať potenciál vyrovnávacej nádrže v inštalácii, nezabudnite správne umiestniť prívod vody do zariadenia. Aby k tomuto procesu mohlo dôjsť, musí horúca a studená voda tvoriť dve oddelené vrstvy.

Schéma zapojenia v uzavretom systéme

Vďaka vhodnej kontrole ich prítoku do akumulačnej nádrže je možné dokonalé vrstvenie horúcej a studenej vody. Správny priebeh tohto procesu je možný pomocou nabíjacieho zariadenia, ktorým je termoregulátor DEFRO 57. Počas uvedenia kotla do činnosti termoregulátor DEFRO 57 vtlačí do neho vodu, aby sa rýchlo dosiahla prevádzková teplota a aby sa začalo ohrievanie nádrže. Termoregulátor potom pomaly čerpá horúcu vodu do hornej časti vyrovnávacej nádrže, pričom sa udržuje optimálna rovnováha teploty vody.

Výhody vyplývajúce z inštalácie termoregulátora

  • Rýchlejšie vykurovanie kotla.
  • Termoregulátor DEFRO 57 pripojený k vykurovaciemu systému zvyšuje životnosť a výkon kotla.
  • Zvýšením teploty spiatočky sa výrazne zníži nízkoteplotná korózia kotla.
  • Na udržanie teploty musí byť systém bez vyrovnávacej nádrže spustený niekoľkokrát denne, čo vedie k vyššej spotrebe paliva. Inštalácia vo vykurovacom systéme vyrovnávacej nádrže spolu s termoregulátorom DEFRO 57 umožňuje znížiť náklady až o 50 %.
  • Pozitívny vplyv na znižovanie emisií prachu neustálym udržiavaním vysokej teploty spiatočky zo systému kotla.

Termoregulátor DEFRO 57

Čerpadlo                                LM6A Erp 2015

Priemer                                   1’’, R25

Otváracia teplota klapky    57°C

Maximálny výkon kotla     45 kW

Mirad s.r.o.