28.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Môže, ak o doplnení programu zahlasuje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Doplnenie programu a jeho odsúhlasenie sa nemôže týkať napríklad volieb volených orgánov, pretože je pravdepodobné, že ak by na túto skutočnosť boli vlastníci upozornení už v samotnej pozvánke, bola by ich účasť oveľa vyššia na schôdzi, týka sa to aj rozhodovania napríklad čerpania FO. Preto je nutné vždy zodpovedne zvážiť, čo chceme do programu doplniť, aby týmto aktom nebolo obmedzené právo neprítomných vlastníkov na rozhodovaní a hlasovaní.