26.6.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Nahlasovanie počtu osôb, ktorí byt užívajú je jasne stanovené v zákone o vlastníctve bytov § 11, ods. 9 tak, ako sám uvádzate. Vlastníci si môžu v Zmluve o výkone správy alebo v Zmluve o spoločenstve tieto zákonom určené povinnosti upraviť na podmienky bytového domu.

Nepíšete, či správu domu zabezpečuje správca alebo spoločenstvo?

Prečítajte si svoju zmluvu.

Ak trvale u Vás prespáva osoba 3-4 krát v týždni a cez víkend možno cestuje k rodičom aj ja by som to považovala za užívanie bytu ďalšou osobou.

Musíte si uvedomiť, že niektoré služby spojené s užívaním bytu sú rozpočítavane na počty osôb, ako napríklad užívanie výťahu, upratovanie, osvetlenie spoločných priestorov a pod. Na druhej strane sú domy, kde žiadna služba nie je rozpočítaná na osoby ale je to buď počet bytov alebo spoluvlastnícky podiel.

Veľmi zlé skúsenosti sú v domoch, kde vlastníci majú povinnosť nahlásenia osôb, ak byt skutočne užívajú, je to nejako v slovenskom naturely, že to vlastník nenahlási a myslí si aký je hrdina, keď sa mu to podarí.

Ak žijete v bytovom dome , tak je nanajvýš neseriózne, ak sa takáto skutočnosť zamlčuje a správca má robiť policajta a kontrolovať počty osôb v byte. Je to nefér voči ostatným s ktorými bytový dom užívate a spoluvlastníte.

Tým nechcem tvrdiť, že je to Váš prípad.

Návštevy, kamarátov a pod. nikto neobmedzuje ak do Vášho bytu prídu. Ale poplatky spojené s užívaním bytu sa už priamo dotýkajú vlastníka a preto vždy treba k nim pristupovať seriózne a zamlčovaním počtu osôb nepoškodzovať ostatných vlastníkov bytov v dome.

Gro nákladov na teplo, vodu a pod máte účtované podľa nameraných hodnôt, na osoby sa rozpočítava len minimum nákladov.

Preto k pravdivým údajom treba pristupovať seriózne. Zrejme sa Vás najviac dotklo, že to nahlásil niektorý vlastník z domu, ale svojim zodpovedným prístupom sa v budúcnosti môžete vyhnúť aj takýmto drobným nepríjemnostiam.