21.4.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Reklamáciu v spoločenstve uplatníte v písomnej forme u dozorného orgánu, teda rady. V prípadoch pochybnosti u vyúčtovaných nákladoch za teplo a ohrev teplej vody sa môžete obrátiť aj na SOI.

Ďalšou možnosťou u vlastníka bytu a nebytového priestoru v prípade reklamácie je riešenie súdnou cestou. Vždy si naj­prv pozrite Zmluvu o spoločenstve, kde ste si odsúhlasili jednak rozsah poskytovaných služieb spojených s bývaním a spôsob rozúčtovania jednotlivých služieb. Možno práve tam zistíte odpoveď na svoju reklamáciu.

Nedoplatok však odporúčame vždy do určeného termínu vyrovnať a až tak riešiť reklamáciu. Doba vrátenia preplatku z ročného vyúčtovania, zaplatenia nedoplatku, ale aj uplatnenia reklamácie musí byť vždy na ročnom vyúčtovaní uvedená.