3.7.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

NIE, nepostupovala v zmysle zákona. Nerešpektovala vôľu vlastníkov. Však sa jej to aj vypomstilo, pretože na zhromaždenie prišiel veľmi malý počet vlastníkov a nakoniec prítomní vlastníci zhromaždenie anulovali a bolo neplatné.

Ak volené orgány v dome nenačúvajú požiadavkám vlastníkov a domnievajú sa, že zvolením do funkcie im patrí dom a rozhodovanie v ňom bude len podľa ich vôle, vždy to skončí zle a vlastníci si zvolia nové orgány, ktoré budú plniť vôľu vlastníkov a nie opačne, že vlastníci sa budú prispôsobovať rozhodnutiam rady alebo predsedu.