20.5.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Otázka nie je jasná, a preto odpovedáme vo všeobecnej rovine. Predseda SVB musí mať svoju odmenu odsúhlasenú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Zvyčajne sa tak deje hneď pri akte volieb do volených orgánov. Odmena uvádzaná ako poplatok za správu sa delí na odmenu predsedu a členov rady, prípadne aj osoby, ktorá zabezpečuje ekonomickú činnosť v spoločenstve. Každá odmena musí byť zdanená a ak nejde o dôchodcu, kde je výnimka, musí sa z vyplatenej čiastky uhradiť aj zdravotné a sociálne poistenie. Odvod za spoločenstvo a s tým spojené povinnosti zabezpečuje ekonómka. Samotný príjemca odmeny ako zamestnanec má taktiež odvodové povinnosti, takže z odmeny napríklad cca 300 eur/mesačne dostane zamestnanec (predseda) na svoj účet napríklad 230 €, žiadne kompenzácie odvodových povinnosti nie sú prípustné.