15.9.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Pani Renáta

je na rozhodnutí vlastníkov, ako sa zúčtuje finančný náklad za vodu pri obnove fasády.

Musíte vedieť koľko m3 sa spotrebovalo, ak je tam merač tak by sa to dalo zistiť, aký je stav od posledného odpočtu, lebo spotreba vody na upratovanie sa dá vypočítať. 1 m3 vody predstavuje 1000 litrov.

Vedomosť o spotrebe môže mať aj firma, ktorá fasádu čistila.

A teraz náklad

1) spotreba sa môže rozrátať na byty podľa spoluvlastníckeho podielu, zdlhavé a neprehľadné

2) celú spotrebu vody uhradiť z FO

3) fakturovaná spotreba SV za dom v roku 2020 bude znížená o m3 vody, ktoré boli spotrebované na fasádu, teda spoločnú časť domu, až tak sa rozpočíta SV podľa bytových meračov + koeficient

Na riešenie úhrady potrebujete súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome. Ale samotné čistenie fasády už bolo vlastníkmi odsúhlasené, takže spotreba vody zrejme nebude podstatnou čiastkou za čistenie. V zmysle § 14 ods. 1, písm.i /má oprávnenie disponovania s prostriedkami FO (buď správca alebo predseda SVB) a len oznámi vlastníkom rozhodnutie o zúčtovaní spotrebovanej vody z FO. (neviem o aký druh správy ide vo vašom dome). Doporučujem teda riešenie cez FO.