15.6.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Overovatelia sa volia buď s časovou obmedzenosťou alebo bez nej. Väčšinou sú to členovia rady, pri správe firmou zvolení dvaja vlastníci. Odmena sa spravidla určuje 10 €/hod. Pri odmenách členov rady sa zohľadní aj práca overovateľov. U správcovskej firmy je to treba mať vopred odsúhlasené na schôdzi. Ale aj správca má nejaký limit samostatného rozhodovania, takže ročne, ak bolo písomných hlasovaní viac, zohľadní v odmene tento výkon.

Zákon o vlastníctve bytov a NP tento problém nerieši, je to na rozhodovaní vlastníkov, zvoliť môžu vlastníci overovateľov nadpolovičnou väčšinou prítomných na schôdzi alebo zhromaždení. Je teda vecou vlastníkov v dome koho si zvolia a či to bude len na konkrétne hlasovanie alebo to bude platiť do odvolania.

Ak sú v dome pochybnosti, že overovatelia nepracujú „zodpovedne a správne“, vlastníci si môžu odsúhlasiť na overovanie notára, ale ten si účtuje podľa cenníka notárov poplatok za každý hlas (pravdepodobne je to 4,20 €/jedno overenie).