17.2.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

Vážený pán,

Zákonom  č. 100/2014 Z. z. bol doplnený zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike s tým, že sa implementovala smernica EP a Rady 2012/27/EÚ, ktorou bola povinnosť montáže PRVN na všetky vykurovacie telesa v byte, najneskôr do 31.12.2016

Ak vlastník odmietne montáž písomne ho upozornite, že pri rozpočítavaní nákladov na teplo budete pokračovať v zmysle platnej smernice URSO č. 630 v znení vyhlášky č. 358/2009 § 7, ods. 4, ktorá stanovuje presný postup výpočtu, ak vlastník nemá zapojené PRVN.