14.7.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

K odpredaju je potrebný 100%-ný súhlas vlastníkov § 14b ods.3

Finančné prostriedky získané predajom sú jednotlivých vlastníkov v dome, nie príjmom fondu opráv.  Zmena spoluvlastníckeho podielu musí byť zapísaná v katastri u každého vlastníka v dome.