2.4.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

V niektorých prípadoch sa možno oprieť o § 11, ods. 5 zákona o vlastníctve bytov. Avšak vo vašom prípade fajčenie suseda nemožno považovať za extrémny zásah do vašich práv. Fajčenie je vecou každého človeka, hoci nesmie obťažovať iných. Priateľská komunikácia so susedom by pomohla určite viacej, ako argumentácia zákonmi. Bývalý fajčiar alebo abstinujúci alkoholik sú väčšinou najväčšími kritikmi týchto závislosti. Obmedzovať suseda vo vlastnom byte nemôžete, nakoľko by ste popieral nerušený výkon jeho vlastníckych práv.

(Na margo otázky – vo vašom dome stúpa cigaretový dym dole a nie hore, lebo fyzikálne zákony tvrdia niečo iné?)