ISAN Radiátory s.r.o.

Plne elektrický podlahový konvektor. Do miest, kde nie je možné alebo nie je zamýšľané privedenie vykurovacej sústavy, do plne elektrických domov, rekonštrukcií, prístavieb. Teplo vo Vašom domove pripojením k elektrickej sieti.

Elektrické konvektory od ISANu

Podlahové konvektory sú alternatívou štandardného vykurovania interiérov. Umiestňujú sa pod veľkoplošné presklenia. Neruší charakter miestnosti, v podlahe je viditeľná len dizajnová mriežka. Podlahový konvektor odcloní chladné okenné plochy a vykuruje vnútorné priestory.

Firma ISAN Radiátory štandardne dodáva modely pre zapojenie do vodného vykurovacieho okruhu. Najnovšie boli doplnené verzie podlahových konvektorov, ktoré pracujú len na elektrickú energiu.

Výhodou je nezávislosť, vysoká účinnosť, bez strát na vedení (napr. v potrubí), jednoduchá inštalácia a plynulé ovládanie a riadenie modernými termostatmi.

Modely elektrického podlahového konvektora

Obr. 1 Podlahový konvektor FET, zvýraznená trubica s teplotnými senzormi

Rad má dva modely:

Elektrický podlahový konvektor FEK – s prirodzenou konvekciou a výkonom až 1 000 W

Elektrický podlahový konvektor FET – s ventilátorom a výkonom až do 2 200 W

Vykurovacia jednotka s rebrovaním a ventilátor sú riadené elektronickým regulátorom, umiestneným v konvektore. Modely FET sú vybavené tangenciálnym ventilátorom s valcovými rotormi, ktorý vháňa vzduch do vykurovacej jednotky s rebrovaním. Vďaka tomu je pri rovnakom rozmere možné dosiahnuť viac než dvojnásobného výkonu. Použité sú účinné EC motory, pracujúce s bezpečným napätím 24 V DC. Motory majú veľmi malú spotrebu elektrickej energie.

Nad vykurovacou jednotkou je umiestnená trubica so senzormi výstupnej teploty. Kontrolujú štandardnú prevádzku konvektora a v prípade odchýlky adekvátne reagujú. Pri nechcenom prekrytí výdychovej mriežky zníži výkon konvektora, prípadne ho utlmí do doby, než bude prekážka odstránená.

K dispozícii sú priečne dizajnové mriežky v prevedení eloxovaný hliník natur, bronz, čierna a nerezový povrch. Mriežka je pevne fixovaná. Maximálna teplota mriežky je obmedzená v súlade s normami o elektrických spotrebičoch ČSN EN 60335-1 a 60335-2-30.

NATUR

BRONZ

ČIERNA

NEREZ

Obr. 2 Sortiment dizajnových priečnych mriežok: natur, bronz,čierna, nerez

Riadenie elektrického podlahového konvektora ISAN

Konvektor je riadený izbovým termostatom alebo napätím 0…10 V DC. Izbový termostat zaisťuje správnu funkciu, porovnáva nastavenú a skutočnú teplotu v miestnosti, spína vykurovaciu jednotku a riadi otáčky ventilátora v závislosti na rozdielu teplôt a nastaveného režimu prevádzky. Vďaka riadeniu 0…10 V DC je začlenenie do systémov s centrálnym riadením budov (BMS) a chytrých domácností SmartHome veľmi jednoduché.

Technické parametre elektrických podlahových konvektorov FET a FEK

Obr. 3

Obr. 4