V modernom priemyselnom a bytovom stavebníctve sú mnohé budovy pripojené na centrálne zásobovanie teplom. Aktuálnym dôvodom na nové investície, resp. sanácie pôvodných tepelných rozvodov sú neustále rastúci dopyt po úsporných a obnoviteľných zdrojoch energie a v nemalej miere aj dotačné programy Európskeho spoločenstva. Avšak jedine rozvodný systém, ktorý minimalizuje náklady na montáž, údržbu a predovšetkým samotnú prevádzku, dovoľuje naplno využiť hospodársky a ekologický potenciál.

 

Predizolované systémy od spoločnosti Rehau ponúkajú vhodné riešenie vhodné pre mnohé aplikácie:

  • blízke a diaľkové rozvody tepla
  • zásobovanie pitnou a ohriatou pitnou vodou
  • rozvody geotermálnej vody
  • pripojenia tepelných čerpadiel
  • chladiaca technika
  • priemysel a poľnohospodárstvo

 

Rôzne aplikácie kladú na predizolované rozvody rozdielne požiadavky napr. z hľadiska flexibility, zaťaženia tlakom či teplotou, požiadavkami na styk s pitnou vodou alebo výšku investície. Z tohto dôvodu zahŕňa portfólio spoločnosti Rehau viaceré varianty predizolovaných systémov:

 

1. Rauvitherm je extra flexibilný systém s rozvodnou rúrkou z ohybného polyméru PE-Xa v dimenziách DN 20 až DN 100, skladanou izoláciou z Pex peny a vonkajšieho vlnitého plášťa z PE. Ideálny pre krátke trasy s výbornou ohybnosťou, napr. pripojenia kompaktných tepelných čerpadiel vzduch-voda v prevedení DUO. Výhodou je okamžitá logistická dostupnosť bežných dimenzií Rauvithermu zo skladu v Bratislave.

 

rehau2

 

2. Insulpex je podobne flexibilným systémom, kde na rozvodnú rúrku z PE-Xa nadväzuje izolácia z polyuretánovej peny a plášť z polyetylénu. Vďaka spojitej konštrukcii jednotlivých vrstiev systému je INSULPEX prevažne samokompenzujúci.

 

rehau3

 

Systém je pozdĺžne vodotesný, čo znamená, že eventuálne poškodenia plášťa nespôsobia vniknutie vlhkosti alebo vody do celého rozvodu a aj tepelné straty sa obmedzia len na poškodený úsek. Insulpex je dostupný v dimenziách DN 20 až DN 150. Vzhľadom na špičkové izolačné vlastnosti a minimálne straty energie je vhodný popri kratších prepojoch aj pre veľmi rozsiahle úseky rozvodov tepla a teplej vody. Insulpex je dostupný v kotúčoch rezaných podľa priania zákazníka, v zmysluplných prípadoch aj v tyčiach. Maximálne dĺžky kotúčov sú podľa dimenzie 50 m až 360 m, dlhé úseky teda zvláda bez akýchkoľvek spojov a s vysokou rýchlosťou montáže.

 

rehau4

 

Neprekonanou spojovacou technikou v oblasti vonkajšej bezkanálovej pokládky rozvodov tepla s vnútornou rúrou z PE-Xa (Insulpex a Rauvitherm) ostáva systém násuvnej objímky. Pri predizolovaných rúrach vyniká predovšetkým extrémnou spoľahlivosťou a bezpečnosťou spoja, rýchlou montážou a optimálnou hydraulikou bez zúženia svetlosti potrubia. Alternatívne možno systémy z PE-Xa spájať jedinečnými zváracími elektrotvarovkami FUSAPEX odolnými až do teploty 95 °C, ktorý je ako celo-plastový ideálny pre geotermálne aplikácie.

 

3. Insulpex KMR – tuhý systém s rozvodnou rúrkou z ocele, izoláciou z PUR peny a vonkajšieho plášťa z PE je nevyhnutným riešením pre systémy zaťažené vyššími teplotami ako 95 °C, prípadne sú potrebné dimenzie vyššie ako DN150. Dostupné sú dimenzie DN20 až DN300 a tri hrúbky izolácií. Samozrejmosťou je široká paleta tvaroviek a príslušenstva pre doizolovanie.

 

4. Raufrigo – systém vhodný pre vonkajšiu pokládku rozvodov opatrený vonkajším spiro plášťom, vnútorná rúra podľa aplikácie z PE-Xa alebo HDPE.

 

rehau5

 

Radi vám poskytneme náš technický a logistický servis pri plánovaní a realizácii vášho zámeru. Jedinečnou šírkou sortimentu nájdeme vhodné riešenie pre nové rozvody ako aj sanácie dosluhujúcich tepelných sietí.