smartCAD s.r.o.

Každá budova má svoju životnosť. Časom ju treba rekonštruovať, riešiť technické zásahy a plánovať opravy.

VYPRACOVANÝ BIM MODEL tzv. ,,DIGITÁLNE DVOJČA,, VÁM POSKYTNE OKAMŽITÝ NÁHĽAD NA STAVBU.

 • Predídete tak problémom s lokáciou a identifikáciou prvkov.
 • Rýchlo sa zorientujete a vyriešite haváriu.
 • Naplánujete technickú údržbu.
 • Eliminujete riziko prekročenia nákladov pri rekonštrukciách.

AKÉ SÚ HLAVNÉ VÝHODY DIGITÁLNEHO 3D MODELU ?

 • Máte k dispozícií podrobný a okamžitý náhľad na budovu, výrobnú halu, atď., vrátane všetkých technologických rozvodov a zariadení.
 • Digitálny model predstavuje rozsiahlu banku technických údajov a špecifikácií jednotlivých prvkov. Napr. viete si pozrieť výrobcov, rozmery, typy jednotlivých potrubí / vzduchotechnika, zdravotechnika – kúrenie, chladenie …./
 • Už nebudete hľadať revízne správy, technické alebo záručne listy – všetko je v archíve!
 • Efektívna práca – Viete plánovať opravy,  pripraviť presný výkaz výmer a počtu kusov pre potreby nákupu.
 • Vďaka modelu pripravíte presné podklady pre tendrovanie opráv.
 • Práca s modelom je rýchla a intuitívna.

AKO SME PROJEKTOVALI BIM MODEL VÝROBNEJ HALY HANDTMANN KECHNEC

Priemyselná hala na spracovanie hliníka a výrobu dielov pre automobilový priemysel

Závod spoločnosti Handtmann Kechnec s.r.o. v priemyselnom parku obce Kechnec bude vyrábať skrine spojok a prevodoviek.

Hala je rozdelená na tri základné časti : administratívnu 4-poschodovú budovu, výrobnú halu s technologickým medzistropom v strednej časti skeletu a expedičnú časť objektu.

V rámci haly sa nachádzajú aj jednopodlažné a dvojpodlažné administratívne objekty (vstavky) so sociálnymi zariadeniami.

Naším zámerom bolo vytvorenie modelu skutočného vyhotovenia pre účel správy a údržby budovy

Preto sme naprojektovaný BIM model ešte dodatočne upravovali podľa reálneho stavu stavby.

Pri projektovaní TZB profesií sme vychádzali z 2D výkresov projektu na stavebné povolenie. Mali sme k dispozícií IFC model architektúry. Rovnako aj ostatné profesie, ktoré neboli predmetom našej dodávky, nám boli poskytnuté vo formáte IFC.

Realizačný projekt náš tím projektantov spracoval v Revite

V rámci BIM modelu sme

  • modelovali a koordinovali profesie:
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika
 • Plyn – prívod plynu k peciam
 • Rozvody stlačeného vzduchu
 • Technologické rozvody médií
  • pripravili výkazy a výpočty
  • exportovali výkresy v digitálnej aj tlačovej podobe

 Technologické rozvody médií:

 • naprojektovaných bolo cez 40 rôznych druhov médií s rôznymi požiadavkami na materiál potrubia, tlakové odolnosti, chemické odolnosti atď
 • spolu cez 10 km potrubných rozvodov
 • druhy použitých médií, napríklad: demineralizovaná voda, zmäkčená voda, vysokotlakové horúcovody, vákuum, rôzne odpadové vody z technológie ako napr. odpadová voda z technológie zlievarne , rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie/chladenie, rôzne destiláty ako napr. impregnovaný destilát zo sivej vody . . .
 • ďalej bol vypracovaný návrh dimenzií potrubí, trasovanie a následná koordinácia potrubí medzi sebou a s potrubnými rozvodmi ostatných profesií a architektúrou.

Zdravotechnika:

 • Kanalizačné systémy :
  • splašková kanalizácia, tuková kanalizácia – Geberit PE-HD
  • v miestnostiach s vyššími akustickými požiadavkami – Geberit Silent db20
  • bezpádová dažďová kanalizácia WAVIN QUICKSTREAM PE-HD
  • gravitačná kanalizácia v zemi KG2000 PP
 • Vodovodné systémy
  • rozvody požiarnej vody potrubia z uhlíkovej ocele Geberit Mapress C
  • hlavné rozvody SV, TV a C z potrubí z nerezovej ocele Geberit Mapess St
  • rozvody SV, TV a C z plast-hliníkových potrubí Geberit Mepla ML

Návrh dimenzií potrubí, výpočty potreby pitnej vody, výpočty tlakových strát, trasovanie a následná koordinácia potrubí zdravotechniky medzi sebou, koordinácia s ostatnými profesiami, koordinácia s architektúrou.

 • Výpočty tlakových strát a návrh dimenzií v Revite

Vzduchotechnika:

Návrh dimenzií potrubí, návrh výustiek prívodu a odvodu vzduchu, návrh vzduchotechnických jednotiek a príslušenstva, výpočty potreby vzduchu, trasovanie a následná koordinácia potrubí vzduchotechniky medzi sebou, koordinácia s ostatnými profesiami, koordinácia s architektúrou.

Napriek tomu, že projekt priemyselnej haly Handtmann Kechnec /z pohľadu stavby/ nepôsobí výnimočne, je jednou z mála priemyselných stavieb, ak nie prvou s kompletným spracovaním TZB profesií do BIM modelu, ktorý zodpovedá reálnemu stavu stavby.  Takto sme vytvorili efektívny prostriedok pre správu a údržbu budovy do budúcna.

ZAUJALI SME VÁS A CHCELI BY STE VIAC INFORMÁCIÍ?

Radi si s Vami naplánujme úvodnú konzultáciu, ktorú poskytujeme zdarma.

Predstavíme Vám, čo obnáša vypracovanie BIM modelu a aké ďalšie výhody Vám prinesie.