Po dvoch rokoch na trhu sa nový systém Desigo čoraz častejšie nasadzuje na malých a stredne veľkých projektoch systémov HVAC. Portfólio produktov sa postupne rozrastá a každý nový firmvér či nová verzia programátorského nástroja ABT Site prináša vylepšenia či nové možnosti. Týmto článkom by sme vám chceli ukázať aktuálne vlastnosti a možnosti systému a takto vás posmeliť k nasadeniu týchto automatizačných staníc vo vašich projektoch.

Časti systému

Hneď na začiatku si ujasníme terminológiu používanú so systémom Desigo. Uľahčí nám to ďalšiu komunikáciu, ale aj utriedi jednotlivé produkty do hierarchie.

Desigo je systém pozostávajúci z rôznych softvérových a hardvérových produktov viacero generácií.

Desigo Engineering Framework je sada nástrojov pre prácu s najnovšou generáciou Desigo automatizačných a systémových staníc. Do Desigo Engineering Framework patrí napríklad softvérový nástroj ABT Site a mobilná aplikácia ABT Go.

ABT Site je program určený k tvorbe programov pre automatizačné stanice PXC. Tento nástroj je základom pre váš projekt a bude vás sprevádzať počas celého životného cyklu projektu. A hádam to najdôležitejšie: Je úplne zdarma.

ABT Go je mobilná aplikácia pre servisných technikov a výborná pomôcka pri uvádzaní do prevádzky. Je voľne stiahnuteľná pre mobilné operačné systémy iOS a Android v príslušných App Storeoch.

Desigo Control Point (skratka DCP) je názov určený pre webový vizualizačný systém úzko spolupracujúci s produktami radu Desigo. Základom je webový framework FinStack. Je to serverová aplikácia, ktorá umožňuje vizualizovať systém Desigo na webových stránkach. Beží buď na hardvérovom web serveri PXG3.W100-2/ PXG3.W200-2 alebo v kombinovaných dotykových paneloch s webserverom PXM30/40/50.E. Konfigurácia týchto webstránok sa deje buď online na týchto zariadeniach alebo pomocou nástroja ABT Site. V najnovšej verzii sa DCP označuje ako Desigo Control Point 2.0, pretože došlo k výraznému zvýšeniu výkonu a taktiež k prepracovaniu niektorých konceptov (boli vypočuté viaceré naše návrhy a požiadavky), takže je DCP oveľa jednoduchšie nasadiť a prevádzkovať.

Desigo Optic je nový produkt, ktorý uvedieme na trh v priebehu roka 2022. Je to nové dispečerské pracovisko založené čisto na webových technológiách, ktorý je možné prevádzkovať buď na klasickom webovom serveri na rôznych operačných systémoch (napríklad Linux či OSX) alebo na embedded (integrovanom v HW) zariadení – CFG3.F200. Pre tento produkt uvedieme rozsiahlejší článok po jeho uvoľnení pre náš trh.

Desigo CC je robustný multidisciplinárny dispečerský systém. Je to kompletný ekosystém pre tvorbu a prevádzku dispečerských a manažérskych staníc s obrovským množstvom doplnkových modulov.

PXC sú označované automatizačné a systémové stanice. V novej generácii sú to automatizačné stanice PXC4 a systémové stanice PXC5.

DXR sú rokmi osvedčené automatizačné stanice pre riadenie miestností. Tohto roku (2022) im budú pomocou upgradu nástroja ABT Site pridané nové možnosti a tak získajú nový rozmer v prístupe riadenia miestností v rodine Desigo.

Nekonečné možnosti

Vynovený systém Desigo ponúka široké možnosti pri návrhu systému riadenia budov. Ako vidieť z topológie, škálovateľnosť systému umožňuje postupne budovať systém riadenia u zákazníka a to jednoduchým modulárnym spôsobom. Centrom celého riešenia je nástroj ABT Site, ktorý nie je len obyčajný programovací nástroj, ale je to komplexný nástroj na správu celého projektu. Pomocou ABT Site máte prehľad o všetkých prvkoch v systéme, je jednoduché štandardizovať softvérové vybavenie jednotlivých prístrojov v systéme alebo viete exportovať dokumentáciu či vytvárať reporty. Dôležitou vlastnosťou je možnosť práce v tíme.

Veľkou pomocou pre vás je nástroj HIT (https://www.siemens.com/hit-sk), kde je možné prezerať, konfigurovať a sťahovať informácie k jednotlivým našim produktom. Neoceniteľnou pomôckou na portály HIT v prípade systému Desigo je časť Desigo Select, kde je možné pomocou konfigurátora pohodlne vybrať svoju regulačnú schému technológie vrátane špecifikácie materiálu, dokumentácie ale hlavne samotného softvéru do ABT Site. Softvér stiahnutý z portálu HIT je možné následne editovať k svojim potrebám.

Dôležité vlastnosti

Povedzme si niečo bližšie k staniciam PXC.

Všetky automatizačné stanice komunikujú komunikačným protokolom BACnet. Hardvérovo sú potom odlišné tie, ktoré sú vybavené protokolom BACnet/IP (majú 2 ethernet porty) a tie ktoré sú vybavené protokolom BACnet/MSTP (majú radovú svorku s pripojením RS485). Spravidla majú v názve buď M alebo E (PXC4.E16 alebo PXC4.M16).

Tak ako je to v automatizácii budov už štandardom, napájacie napätie všetkých staníc je 24V striedavých.

PXC4.E16 sú vyrábane v dvoch obchodných verziách. Tá s písmenom „S“ na konci je odľahčená verzia bez Modbus a KNX komunikácie pre tie najjednoduchšie projekty.

Stanice PXC4 so 16 vstupmi a výstupmi, rozhraním BACnet/IP, Modbus/IP a Modbus RTU a k tomu webovým rozhraním pre užívateľa s možnosťou obsluhy je možné rozšíriť pomocou TX IO modulov až na 40 IO bodov. Nie je potrebný napájací zdroj TXS, nakoľko je integrovaný do samotnej automatizačnej stanice pre záťaž až troch modulov. Integrované IO rozhranie umožňuje pripojenie všetkých bežných typov signálov ako sú Ni1000, Pt1000, NTC10k, NTC100k, odporové senzory 1000 Ω, 2500 Ω, 2650 Ω, aktívne senzory 0 – 10 V, 0(4) – 20 mA, bezpotenciálové digitálne vstupy, čítacie impulzné vstupy do 25 Hz, výstup 0 – 10 V. Digitálne výstupy sú vybavené relé s možnosťou (pri NO zapojení a striedavom napätí) 4 A odporovou záťažou alebo 3 A indukčnou záťažou. Stanice sú vybavené dvoma ethernet portami, ktoré fungujú ako switch. To umožňuje daisy-chain zapojenie staníc alebo pripojenie internetu na jeden port a na druhý napríklad servisné PC alebo dotykový panel PXM. Teda v mnohých prípadoch nie je potrebný ethernetový switch, čo šetrí náklady na projekt.

A to nie je všetko. Nový rad automatizačných staníc sa neustále inovuje a dopĺňajú sa nové funkcie. Tak napríklad na začiatku leta 2022 pre vás odomkneme KNX/PL-Link rozhranie pomocou jednoduchého upgradu firmvéru vašich aj existujúcich PXC4. Toto rozhranie vám umožní jednoduchú integráciu našich QMX izbových jednotiek do PXC.

Systémové stanice PXC5 sú v tejto verzii určené k integrácii väčšieho počtu Modbus prístrojov, ale aj k prepojeniu BACnet/MSTP a BACnet/IP prístrojov. V ďalších verziách firmvéru sa budú postupne pridávať nové vlastnosti (KNX, BACnet/SC Hub, …). Tieto stanice sú vybavené výkonným procesorom a ráta sa s nimi ako jedným z edge prístrojov v cloudových službách.

Stanice pre automatizáciu miestností DXR2 sú na trhu už niekoľko rokov. Ich úspech spočíva hlavne v predprogramovaných aplikáciách pre väčšinu bežných technologických schém pre priestory. Od ďalšej verzie ABT Site bude možné okrem doterajšej možnosti konfigurácie tieto predprogramované aplikácie aj modifikovať priamo v ABT Site. Tieto stanice sú k dispozícii v rôznych hardvérových vyhotoveniach s napájaním 230VAC alebo 24VAC a s rôznym mixom vstupov a výstupov. Samostatnú kategóriu tvoria regulátory DXR1, ktoré sú fyzicky prepojené s pohonmi klapiek určených pre VAV aplikácie.

Cloudové služby

Novinkou roka 2022 je spustenie cloudových služieb pre Slovensko. V prvej fáze máte možnosť využívať službu Remote Access. Pomocou tejto služby určenej pre servisné organizácie je možné vzdialene pristupovať k automatizačným staniciam cez cloudové rozhranie, a to buď programátorským nástrojom ABT Site (s možnosťou pripojenia a práce na PXC ako keby ste boli priamo pri ňom) alebo cez web prístup na portály Remote Access pristupovať na webové stránky PXC. Túto službu si môžete zadarmo odskúšať na pol roka a potom za veľmi mierny ročný poplatok (10 prístrojov v cene jedného ročného poplatku) si vybudovať svoje servisné centrum pre profesionálnu podporu svojich zákazníkov. Skvelé na celom cloudovom pripojení je takmer minimálna potreba konfigurovať sieťové služby u zákazníka. Stačí mať regulátor pripojený na internet. Žiadne smerovanie portov, verejné IP a konfigurácia špeciálnych VPN služieb.

Už čoskoro budú na Slovensku dostupné ďalšie cloudové služby umožňujúce vyťažiť zo svojho systému maximum. Či už pre zákazníka alebo pre servisné organizácie.

Cybersecurity (Kybernetická bezpečnosť)

Všetky tieto nové technológie intenzívne využívajúce sieťové a internetové služby so sebou prinášajú aj nové riziká. Riziká spojené s bezpečnosťou sieťovej prevádzky. Denne čítame o hackerských útokoch, vydieraniach pri prevzatí kontroly nad systémom a podobne. Siemens investuje nemalé prostriedky na ochranu a neustálu kontrolu svojich produktov z pohľadu kybernetickej ochrany. Produkty z nového radu Desigo a s nimi spojené cloudové služby spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy a teda ponúkate svojim zákazníkom produkty, ktoré sú v maximálnej možnej miere bezpečné. Technológie ako Https, šifrovacie certifikáty, BACnet SecureConnect a ostatné technológie sú náročné na know-how v ich nasadzovaní. Ale nemusíte sa báť. Samotný Desigo Engineering Framework vás navádza na správnu konfiguráciu bezpečnostných prvkov tak, aby aj technik s priemernými znalosťami v sieťových technológiách dokázal uviesť do prevádzky bezpečný systém.

Podpora

A nakoniec ďalšia dôležitá súčasť produktu. Technická podpora. Náš slovenský team je vám už viac ako 25 rokov k dispozícii pri pomoci s technickými či obchodnými ťažkosťami. Sme pripravený vám podať pomocú ruku tak, ako doposiaľ vždy keď ste ju potrebovali. A ak vám to nestačí, je tu Siemens Industry Online Support, kde vám pomôžu ľudia z celého sveta.

Tak ako? Skúsite to s nami pri vašom ďalšom projekte?

www.siemens.sk/desigo