Program konferencie začína ráno 31. januára o 10:00 privítaním hostí, po ktorom bude nasledovať prvý z troch blokov prezentácií. Po každom bloku prezentácií bude nasledovať panelová diskusia s priestorom na vaše otázky, ktoré môžete klásť cez Slido pomocou #bktsummit.

Hlavné témy aktuálneho ročníka

Geotermika

Využívanie geotermickej energie na vykurovanie a chladenie budov je investíciou s perspektívou. Spojenie so zemnými tepelnými čerpadlami a BKT je optimálnym konceptom. Oproti fosílnym zdrojom energie, ako aj vzduchovým tepelným čerpadlám, prináša nižšie náklady a nezávislosť od cien ropy či plynu.

Systém BKT

Využitím betónovej masy na akumuláciu tepelnej energie, tento systém umožňuje efektívne vykurovanie a chladenie. Tepelne aktivované betónové konštrukcie zaistia nižšie investičné a prevádzkové náklady a rýchlu a efektívnu inštaláciu.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá výrazne prispievajú k znižovaniu spotreby energie a minimalizácii používania fosílnych palív. Ich nízke prevádzkové náklady robia z týchto zariadení ekonomicky efektívne riešenie, čo znamená nielen úsporu energie, ale aj finančnú výhodu pre užívateľov.

EXPO stánky partnerov konferencie

V online rozhraní máte možnosť vstúpiť do expo stánkov partnerov konferencie, v ktorých nájdete zaujímavé informácie, prezentácie, videá či prospekty k produktom na stiahnutie. Taktiež sme si pre vás pripravili video archív minulých ročníkov konferencie.

KEDY: 31. január 2024 od 10:00h

KDE: LIVE STREAM na stream.bktsummit.online