Pred viac ako 100 rokmi založil obchodník Hermann Gebauer tkáčsku dielňu „Mechanische Weberei Altstadt GmbH“ v Ostritz-Altstadte pri Görlitzi, Sasko, s 20 zamestnancami. Zakladateľ firmy ponúkal úplne nové služby: MEWA vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. „Utkať textílie, potom ich oprať a v prípade opotrebovania vymeniť“, toto bola servisná koncepcia mladej spoločnosti. Dnes sa stretnete s týmto princípom viacnásobného použitia takmer všade, čistiace utierky používajú medzičasom už spoločnosti v 21 krajinách.

Príbeh úspechu sa odvtedy vyvíjal neustále ďalej. MEWA, poskytovateľ služieb v oblasti textilného priemyslu  v uplynulom roku vypral, vysušil, podrobil kontrole kvality a vrátil zákazníkom spoločnosti vyše jednu miliardu čistiacich utierok MEWA určených na opätovné použitie. Tak tento poskytovateľ služieb znovu prekročil svoj najlepší výkon z roku 2016 – vtedy to bolo 980 tisíc utierok. „Veľmi nás teší, že dopyt po našom servise čistiacich utierok stále rastie,“ hovorí Michael Šubrt, vedúci predaja v MEWA Slovensko. „Dokazuje to, že pre stále viac spoločností je dôležité  trvalé riešenie pre čistotu  podniku.“

mewa serviceV rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnancov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA.  MEWA ponúka utierky na  čistenie v 21 krajinách. (Foto: MEWA)

 

Aktuálne čísla dokazujú pozitívny vývoj spoločnosti:

 

  • 114 miliónov utierok vyrobených vo vlastnej tkáčovni v Immenhausene, Nemecko. MEWA patrí k neveľkému počtu predajcov, ktorí svoje utierky sami tkajú. Tým je zabezpečená konštantne vysoká kvalita.
  • V rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnancov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA.
  • Približne 130 000 firiem si prenajíma utierky určené na viacnásobné použitie od spoločnosti MEWA – od malých dielní až po veľké priemyselné podniky.
  • MEWA  ponúka svoj servis čistiacich utierok v 21 krajinách – od roku 2017 aj v Portugalsku a v Rumunsku. Tento servis je od roku 2018 ponúkaný aj v Anglicku.

 

Systém viacnásobného použitia MEWA je trvalo udržateľný a odbremeňuje každú prevádzku. Textilné čistiace utierky sa poskytnú zákazníkovi, v pevne dohodnutých termínoch vyzdvihnú, zodpovedajúc požiadavkám noriem vyperú a po dôkladnej kontrole kvality znovu vyexpedujú. Šetreniu zdrojov prikladá MEWA veľký význam, pretože ochrana životného prostredia má v stratégii tejto spoločnosti prioritu. MEWA aktívne prispela k stavu environmentálnych technológií v textilnom priemysle prostredníctvom vlastného technického vývoja.