Climate Partner potvrdzuje, že čistiace utierky MEWATEX znižujú záťaž pre životné prostredie

Čistiace utierky MEWA majú nižší vplyv na životné prostredie ako utierky na jedno použitie. Vyplýva to z porovnávacej štúdie environmentálnej poradenskej spoločnosti Climate Partner, ktorá sa špecializuje na klimatickú neutralitu. Najväčší rozdiel spočíva v spotrebe vody, energie a v emisiách CO2.

Climate Partner ponúka spoločnostiam riešenia na ochranu klímy. Zaoberá sa uhlíkovou stopou, stratégiami ochrany klímy alebo klimaticky neutrálnymi produktmi, ktoré sú podporované medzinárodnými projektmi znižovania emisií. Climate Partner bol preto tiež poverený kontrolou emisií CO2 pri výrobe opakovane použiteľných čistiacich utierok MEWATEX a jednorazových utierok vyrobených z celulózy, ktoré sa po jednom použití likvidujú a nahrádzajú novými.

Nasledujúce výsledky ukazujú významnú časť ekologickej stopy utierky MEWATEX, ktorú je možné využiť priemerne 25-krát oproti dvom druhom jednorazových utierok. Celkovo je možné čistiacu utierku MEWATEX až 50-krát znovu použiť.

Pri každej výrobe dochádza k spotrebe prírodných zdrojov a produkcii skleníkových plynov. Čím dlhšiu životnosť výrobok má a čím viackrát sa môže použiť, než je potrebné ho vymeniť, tým sú preukázateľne menšie jeho ekologické dopady.

Foto MEWA: Nemecký poskytovateľ textilných produktov sa spolieha pri ich praní na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Čistiace utierky je možné až 50-krát vyprať a znovu použiť.

Rozdiel v spotrebe vody pri výrobe čistiacej utierky MEWATEX je 4538 litrov. V prípade utierky zo 100% celulózy je to 188 500 litrov. Ďalším zásadným rozdielom je spotreba energie: MEWATEX spotrebuje 35 % toho, čo jednorazová utierka. Ide o 31 kWh a v druhom prípade 87 kWh.

Aj pri emisiách skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri výrobe oboch čistiacich produktov, je ekologická bilancia priaznivejšia pri utierkach na niekoľkonásobné použitie: 11,0 kg CO2 pri MEWATEX a 33,3 kg pri jednorazových utierkach. To znamená, že čistiaca utierka MEWA zaťažuje životné prostredie takmer trikrát menej.

Nakoniec je potrebné spomenúť množstvo použitej látky, kde je rozdiel viac ako pozoruhodný. Na výrobu celulózovej utierky je potrebných 25,5 kg, zatiaľ čo pri čistiacej utierke MEWATEX postačí 0,5 kg textilu.

Všetky premenné boli vypočítané na základe jedného kila nečistôt, ktoré boli odstránené testovanými produktmi a 25-násobného použitia čistiacej utierky MEWA.

Ďalšie informácie o záväzku MEWA k životnému prostrediu nájdete na týchto stránkach:

Zodpovednosť voči životnému prostrediu: Naša zaangažovanosť I MEWA