Zavádzanie moderných technológií do odvetví, ktoré sú okrem iného charakteristické veľmi konzervatívnym prístupom, nie je nikdy bezproblémové. Týka sa to aj stavebníctva, ktoré sa v slovenských podmienkach vyznačuje obzvlášť opatrným prístupom k novinkám. Riešenia nebývajú jednoduché, no obavy často realitu zveličujú. S čím sa vlastne slovenské stavebné spoločnosti môžu pri zavádzaní digitálneho sveta stretnúť?

Spolupráca všetkých pracovníkov a dodávateľov

S prvým dôvodom sa stretávajú stavebné firmy pri väčšine noviniek, dokonca aj administratívnych. Ľudia sú dlhodobo zvyknutí používať určité formy práce a každá zmena ich vytrháva z bezpečnej rutiny. V prostredí, v ktorom vládne tradičná nedôvera k novinkám, je to ešte náročnejšie. Hoci dodávatelia už používajú digitálne nástroje, ako je všadeprítomný kancelársky balík s oknami dokorán, posun na ďalší stupeň je už pre nich zdĺhavý a náročný. Svoje skúsenosti s tým má Ivan Petráš, odborník na digitalizáciu spoločnosti PlanRadar, ktorá vyvinula známy nástroj na riadenie stavieb a správu budov s rovnakým menom.

„Často sa stáva, že aj keď sa dodávateľ naučí nový nástroj používať, pri prvom probléme ho zase vymaže a vráti sa k pôvodným nástrojom. Základom je ponúknuť dodávateľovi školenie a konzultačný servis, ak ho bude potrebovať. Musí vedieť, že akýkoľvek problém dokáže vyriešiť s čo najmenším počtom krokov, ideálne jedným telefonátom. Ak nástroj navyše používajú ľudia na celej stavbe, vytvára to aj spoločenský tlak, ktorý mu impulzívne vypnutie aplikácie neumožní,” radí Petráš.

Neúprosný časový tlak

Naplánovať a zrealizovať stavebný projekt je časovo mimoriadne náročná disciplína. Môže sa preto veľmi ľahko stať, že na zavedenie digitálnych nástrojov jednoducho stavebník nebude mať čas, prípadne o to investor ani nebude mať záujem – nehovoriac o tom, že sám nemusí mať dôveru v nové technológie. Je preto do veľkej miery záležitosť stavebníka, aby si už odskúšané nástroje dokázal presadiť.

„Stretávame sa s tým, že sám stavebník dokáže investora presvedčiť, že ak sa v rámci projektu využijú aplikácie, zvýši sa bezpečnosť a efektivita a naopak sa znížia náklady, pretože digitálne nástroje umožňujú minimalizovať chyby a nehody. Vzhľadom na to, že vyššia efektivita šetrí čas, môže ho stavebník využiť na rozšírenie svojich skúseností s konkrétnym nástrojom a pri ďalšom projekte ho využiť aj ako konkurenčnú výhodu. Všetko je to len o ochote,” vysvetľuje Petráš.

Kvalifikovaný personál

Jedna z najčastejších výhovoriek stavebníkov, ktorá však má pravdivé jadro, je nedostatok pracovných síl v stavebníctve. Pod novými digitálnymi nástrojmi si manažmenty viacerých stavebných spoločností predstavujú podstatné rozšírenie potrebných zamestnancov o programátorov a iné profesie z oblasti IT. Majú pravdu v tom, že podobný krok ich bude čakať, ak budú chcieť vo veľkom rozsahu využívať BIM modelovanie. No toto je až najvyššia úroveň digitalizácie stavebníctva, ktorá úzko súvisí s predchádzajúcou. Tá sa týka predovšetkým zavedenia zastrešujúcich digitálnych nástrojov, ako je vyššie spomínaný PlanRadar. Ten dokáže využívať digitálne stavebné plány a umožňuje veľmi intuitívne riadenie stavby, ako aj správy budovy, pričom na to využíva dostupné dáta z už široko využívaných nástrojov. Vďaka tomu nie je potrebné rozsiahle školenie na to, aby ho dokázal efektívne využívať personál od montéra až po manažéra.

„Nepotrebujete na to ani hodinu, je to veľmi jednoduché. Dôležité je, aby bol nástroj intuitívny. Potom sa dá veľmi ľahko predviesť pracovníkom a dodávateľom aj so svojimi výhodami. Keď to trochu preženiem, tak napríklad PlanRadar sa dokážete naučiť používať počas prestávky na obed. Výsledkom je, že uvidíte v účtovníctve ušetrené náklady a v stavebnom denníku podstatne menej nehôd, čo je ušetrený čas aj peniaze,” dopĺňa Petráš.