Každoročne usporadúva Cech strechárov Slovenska odborné semináre o strechách. Aj tohoročné cechové dni sa uskutočňujú v mestách Košice, Žilina, Zvolen a Nitra v termínoch od 12.2. až do 12.3. 2020. Na prvom stretnutí sme sa dňa 12.2. 2020 zúčastnili tejto akcie aj my. Prednášková miestnosť hotela Centrum bola zaplnená a musíme povedať, že o akciu bol veľký záujem.

Cechové dni sú určené pre stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov, architektov, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov. Otvorené dni privítali aj pedagógov, študentov a širokú stavebnú verejnosť.

Účastníkom odborných seminárov bolo odovzdávané „Osvedčenie o absolvovaní.“ Toto je zaujímavé hlavne pre správcov, ktorí plánujú v budúcnosti obnovu svojej strechy a chcú aby túto obnovu realizovala odborne spôsobilá stavebná firma. Samotná téma cechových dní bola zameraná na domy s takmer nulovou spotrebou energie. Prednášky boli zamerané aj na vplyv detailov na konštrukciu strechy. Prednášajúce firmy vo svojich prednáškach oboznámili prítomných so svojimi poznatkami a skúsenosťami z realizácií striech v zmysle motta: „Projekt verzus realizácia.“.

Prednášajúci boli skúsení zástupcovia renomovaných firiem: Saint-Gobain Construction Product s.r.o., divízia ISOVER, Prefa Aluminium Produkte, GmbH., HPI – CZ s.r.o., Wienerberger s.r.o., SFS Group CZ, s.r.o., a spoločností: TEPORE, s.r.o., TOPWET s.r.o., Puren GmbH., a iných.

Témy boli zaujímavé. Týkali sa od detailov na šikmej streche, kombinovanej plochej streche cez konštrukcie s použitím nadkrokvovej drevovláknitej izolácie, odvodnenia plochých striech po pasívne domy a domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Účastníci odišli z akcie s množstvom nových informácií a poznatkov. Organizátorom patrí vďaka.

-ek-