/Nitra, 14. august 2019/ Cech podlahárov Slovenska (CPS) získal akreditáciu vzdelávacieho programu pre odbor podlahár. Je tiež oprávnený overovať ich odbornú spôsobilosť.

Podlahári sú pre získanie remeselnej živnosti povinní doložiť osvedčenie o svojej odbornej spôsobilosti. Voľná živnosť sa vzťahuje len na kladenie podlahových systémov na sucho a kladenie kobercov bez lepenia. Výkon ostatných podlahárskych prác spadá pod remeselnú živnosť, kde uchádzač musí živnostenskému úradu preukázať vzdelanie v odbore alebo dostatočnú prax, ktorá musí byť overená. „Prax ukázala, že zákon je možné obchádzať. Na základe posledných rokovaní so živnostenským odborom Ministerstva vnútra SR sa nám podarilo dohodnúť, že ministerstvo vydá metodický pokyn ako vydávať tieto oprávnenia a nebude ho možné viac obchádzať,“ vysvetľuje Jozef Mokrý, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.

Cech podlahárov bude vzdelávať aj osvedčovať

Získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v remesle podlahár nie je aktuálne možné na žiadnej strednej odbornej škole. „V čase, keď je málo odborných organizácií, ktoré majú akreditáciu na vyučovanie a na overovanie odbornej spôsobilosti, je úlohou cechu, aby zabezpečil kvalitné a priebežné vzdelávanie profesionálov v oblasti realizácie podláh,“ hovorí Jozef Mokrý.

Cechu podlahárov Slovenska sa preto podarilo získať v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom akreditáciu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ŠIOV MŠ SR) vzdelávacieho programu pre odbor podlahár ako aj na Overenie odbornej spôsobilosti po praktickej aj teoretickej stránke.

So školeniami začnú na jeseň

Vzdelávací program pre remeslo podlahár bude spočívať v kombinácii samoštúdia a víkendových seminárov. Záujemcovia dostanú učebné texty, ktoré si budú môcť študovať doma. Na víkendových seminároch ich predstavitelia CPS preskúšajú v teoretickej časti. Záverečná skúška prakticky preverí ich odbornú spôsobilosť pre všestrannú realizáciu rôznych typov podláh v priestoroch školiaceho strediska CPS v Považskej Bystrici. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré predložia na živnostenskom úrade v žiadosti o remeselnú živnosť podlahár.

Prvých uchádzačov začnú školiť na jeseň. Nebudú medzi nimi chýbať aj členovia CPS. „V tomto smere si musíme urobiť poriadok aj vo vlastných radoch. Medzi našimi členmi sú takí, ktorí majú len určité oblasti realizácie podláh v rámci voľnej živnosti. Tí budú mať možnosť doplniť si vzdelanie medzi prvými,“ dopĺňa Jozef Mokrý.