Správca bytových domov

Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia