Ľuďom veľmi nezáleží na tom, či bude ich dom energeticky úsporný, ani či bude v súlade s ekologickými normami. Hlavne, aby náklady na stavbu boli čo najnižšie. Takto situáciu hodnotí na základe svojej praxe až 77 % odborníkov z radov projektantov a architektov.  Spoločne sa zhodujú, že stavitelia chcú, aby domy splnili požiadavky predpísanej energetickej triedy A0 za minimálne náklady, bez ohľadu na fungovanie domu. Vyplýva to z prieskumu odbornej verejnosti, ktorú v júni uskutočnilo Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na vzorke 284 odborníkov.

„Závery prieskumu sa môžu javiť ako prekvapivé vzhľadom na to, akou je ekológia v súčasnosti silnou spoločenskou témou. Ľudia chcú predovšetkým bývať, veľmi nehľadia na to, aké podmienky má dom spĺňať či na jeho funkčnosť, prvoradá je peňaženka,“ uviedol Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM).

Nadštandard chcú len dve percentá

To, že stavebníkom naozaj záleží na kvalitnej stavbe v energetickej triede A0, ktorá by spĺňala reálne prevádzkové podmienky, si myslí 21 % respondentov. Len dve percentá vyjadrili názor, že ľudia chcú nadštandard – veľmi úsporný ekologický dom, ktorý bude prekračovať požiadavky na energetickú triedu A0.

Ako by ste charakterizovali prevažujúci postoj stavebníkov k povinnosti stavať RD v energetickej triede A0?

Slabé povedomie

Mnoho stavebníkov stále nevie ani o povinnosti stavať domy v energetickej triede A0, platnej od januára tohto roka. Takmer štvrtina (24 %) projektantov a architektov si myslí, že o platnej legislatíve vie menej ako 40 % stavebníkov, podobné množstvo (26 %) je optimistickejšie a tvrdí, že to ovláda zhruba polovica.

Martin Mihál je presvedčený, že existuje nedostatok povedomia o tom, prečo stavať nulové domy. „Štát by mal viac informovať o dôležitosti energetickej úspornosti a tiež o potrebe prihliadať na ekológiu,“ poznamenal.  O edukáciu v tomto smere sa dlhodobo snaží aj samotné ZVMM, ktoré v minulosti popularizovalo jednotlivé dotácie na výstavbu takmer nulových domov a vydalo aj online publikáciu Ako stavať domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0.

„Slovenská komora stavebných inžinierov sa téme Energetickej hospodárnosti budov v triede A0 venuje dlhodobo. Našich členov vzdelávame formou odborných konferencií a seminárov, buď prezenčne alebo online.  Len v tomto roku sme zatiaľ priniesli našim členom 10 online odborných akcií a pripravujeme ďalšie. Záujem členov o túto tému je vysoký, čo nás veľmi teší“, uviedol Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Nárast nákladov

V súvislosti so zmenou povinnosti stavať domy v energetickej triede A0 namiesto A1 odborníci v prieskume tvrdia, že  ľudia pocítili aj rast nákladov na stavbu domu. Tretina odhaduje percentuálne zvýšenie ceny rodinného domu o 15 až 20 %. Ďalšia štvrtina hovorí o ešte väčšom náraste – prevyšujúcom 20 %.

Podpredseda ZVMM Gabriel Szöllösi upriamil pozornosť aj na fakt, že medzi odborníkmi prevláda názor, že treba nechať ľudí stavať také domy, na aké majú peniaze. „Aj v našej praxi sa stretávame s tým, že ľudí viac zaujímajú náklady na výstavbu domu, než jeho kvalita. Cena domov v energetickej triede A0 však vo veľkej miere závisí aj od náročnosti projektu a skúseností samotného projektanta.”

Ako odhadujete percentuálne zvýšenie ceny rodinného domu v súvislosti s prechodom z energetickej triedy A1 do A0?

Už žiadne sprísňovanie

Väčšina oslovených projektantov a architektov  sa domnieva, že požiadavky na energetickú hospodárnosť budov by sa už v žiadnom prípade nemali sprísňovať.  So sprísňovaním pravidiel nesúhlasí viac ako polovica (59 %) oslovených odborníkov.

Ďalších 38 % si myslí, že ak by sa mali tieto nároky ešte sprísniť, vyžadovalo by si to kompenzáciu vo forme štátnej dotácie. „Aj tieto závery svedčia o potrebe vyššej informovanosti ohľadom zavádzania čoraz prísnejších ekologických noriem, potrebe energetickej hospodárnosti a trvalej udržateľnosti. Stavebníci si totiž lepšie parametre domu automaticky nespájajú s vyššou kvalitou, trvácnosťou či ušetrenými energiami,“ uzavrel Gabriel Szöllösi.

Myslíte si, že by sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov mali ešte sprísňovať?