Povalový priestor je časť domu, na ktorú sa pri rekonštrukcii často zabúda a zostáva nezateplená. Práve cez ňu dochádza k veľkým tepelným stratám. Aby sa im efektívne zabránilo, ideálnym riešením je použitie dodatočnej tepelnej izolácie Austrotherm GrEPS Kombi, ktorá dýcha a je ihneď pochôdzna.

 

Aktuálne požiadavky tepelnotechnickej normy na tepelný odpor stavebných konštrukcií sú prísne a po roku 2021 budú približne o 50 % prísnejšie. Preto by mala byť investícia do zateplenia použitá rozumne a efektívne. Okrem výmeny okien, krovu, poprípade strešnej krytiny a samozrejme zateplenia obvodových stien netreba zabúdať na povalový priestor. Firma Austrotherm ponúka rýchle a jednoduché riešenie, ktorým zabránite prehrievaniu budovy v lete a získate úspory tepla v zime.

 

Zateplenie, ktoré dýcha

Tepelnoizolačné kombinované dosky Austrotherm GrEPS Kombi sa vyrábajú spojením difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a 10 mm hrubej sádrovláknitej platne. Dosky majú praktický rozmer 1015 x 515 mm, vďaka tomu je s nimi jednoduchá manipulácia a bez problémov sa dajú uložiť do povalového priestoru cez typizované povalové výlezy. Únosnosť dosiek je vysoká – pevnosť v tlaku majú až 1,0 t/m2. „Netreba zabúdať na to, že zateplenie je dlhodobá investícia, preto ak sa rozhodnete zatepliť, odporúčam použiť hrúbku 200 mm, aby bola dodržaná očakávaná  prísnejšia norma,“ radí Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Austrotherm GrEPS Kombi je ideálnym riešením pre dodatočné zateplenie povalového priestoru, vďaka ktorému získate nielen úspory tepla, ale aj ihneď pochôdznu povalu. Navyše dosky sú vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu, ktorý dýcha.

 

Pracovný postup s doskami Austrotherm GrEPS Kombi

Dosky sa ukladajú na rovný podklad a v jednom kroku je podlaha povalového priestoru zateplená a ihneď pochôdzna. Ukladanie dosiek je veľmi rýchle a jednoduché, zvládne to každý zručný domáci majster.

1. Príprava podkladu

Na prípadné vyrovnanie podlahy (podkladu) sa odporúča použiť sadrový podsyp (odporúča sa použiť separačnú parotesnú fóliu).

2. Ukladanie

Tepelnoizolačné dosky sa ukladajú na väzbu, s minimálnym presahom 250 mm. Dosky sú vyrobené s presahom vrchnej sadrovláknitej dosky 15 mm, čo zabezpečuje pevné spojenie jednotlivých dosiek po uložení na podklad.

3. Lepenie

Pre dosiahnutie pevnej a stabilnej podlahy sa odporúča vzájomné lepenie dosiek pomocou jednozložkového nízkoexpanzného polyuretánového lepidla vhodného na lepenie EPS a XPS tepelnoizolačných dosiek. Lepidlo sa aplikuje na styčné plochy dosiek.

4. Rezanie

Rezanie sa odporúča realizovať pomocou bežného náradia na opracovanie dreva. Odporúča sa rezať v otvorených, alebo dobre vetraných priestoroch.

5. Vedenie TZB rozvodov a elektroinštalácie

Pri prechádzaní TZB rozvodov a elektroinštalácie v tepelnoizolačných doskách sa odporúča zarezať presnú drážku do vrstvy tepelnej izolácie GrEPS. V prípade veľkej vzduchovej medzery medzi rozvodmi a tepelnou izoláciou GrEPS sa odporúča vyplniť túto medzeru polyuretánovou nízkorozpínavou penou.

6. Uložené tepelnoizolačné dosky GrEPS Kombi

Tepelnoizolačnými doskami sa dajú jednoducho a rýchlo vyriešiť kritické konštrukčné detaily, prechody a spoje iných konštrukcií nachádzajúcich sa v povalovom priestore.

7.  Finálna nášľapná vrstva

V prípade riešenia obytného podkrovia je možné na tepelnoizolačné dosky aplikovať rôzne druhy finálnej nášľapnej vrstvy. Odporúča sa dodržať technologické postupy dodávateľov jednotlivých komponentov podlahovej konštrukčnej skladby.