Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

Využitie slnečnej energie sa spája s množstvom výhod najmä v súvislosti so životným prostredím. Solárny ohrev vody je vhodný spôsob, ako v domácnosti znížiť spotrebu energie potrebnej na prípravu teplej vody. Nemožno si ho zamieňať s fotovoltikou, ktorá zo slnečného žiarenia vyrába elektrinu. Ak to teda zhrnieme, v súčasnosti sa solárna energia v domácnostiach využíva dvomi spôsobmi: Ako solárna termálna energia využívaná na ohrievanie teplej vody a ako podpora vykurovania. A priama výroba elektrickej energie v solárnych fotovoltických článkoch.

Novostavby v energetickej triede A0: V projektoch novostavieb v energetickej triede A0 prichádzajú do úvahy solárne aj fotovoltické panely v kombinácii s plynovým kondenzačným kotlom, elektrokotlom, kotlom na biomasu, rekuperáciou, prípadne tepelným čerpadlom. Ale pozor, s akými technológiami (alebo ich kombináciou) sa zmestíte do aktuálnej normy, to vždy závisí od konkrétneho projektu rodinného domu.

Modernizácie starších rodinných domov: Veľkou výhodou solárnych systémov je, že sa (vo väčšine prípadov) dajú do rodinných domov namontovať aj dodatočne, v rámci renovácií. Ak chcú napríklad domácnosti s plynovým kotlom aspoň čiastočne znížiť svoju závislosť na plyne, vhodným riešením môže byť práve solárna zostava na prípravu teplej vody. Väčšina domácností využíva solárne kolektory iba na ohrev vody. Odhadom len 10 % inštalácií má solárny systém určený aj na podporu vykurovania.

Aké sú výhody solárnych riešení pre ohrev teplej vody a na podporu vykurovania:

 • nekonečné množstvo slnečnej energie zadarmo
 • žiadne emisie CO2 počas prevádzky
 • dajú sa namontovať aj dodatočne, v rámci rekonštrukcie
 • šetrenie nákladov: až o 60 % menej energie potrebnej na ohrev vody,
 • šetrenie nákladov: o 35 % menej energie potrebnej na vykurovanie priestorov
 • zníženie spotreby fosílnych palív
 • moderné systémy fungujú účinne dokonca i počas zimy

Uvažujete o solárnom riešení pre ohrev vody? Viete, na čo si dať pozor? Poradí vám odborník Ján Petrák, expert značky Protherm:

 1. So solárnou zostavou môžete ušetriť 60 % ročných nákladov na prípravu teplej vody. Všeobecne sa dá povedať, že kombinácia kotla so solárnym systémom sa oplatí najmä väčším domácnostiam s vyššími nárokmi na teplú vodu. Najjednoduchšou možnosťou je pripojiť solárny systém ku kotlu, ktorý už doma máte – teda do existujúcej vykurovacej sústavy. Musíte sa však poradiť s odborníkom, či to bude možné, nie všetci výrobcovia kotlov totiž u svojich produktov rátali práve s takýmito možnosťami. Dobrou správou je, že solárna zostava podstatne predlžuje životnosť kotla a aj preto je ideálnym doplnkovým zdrojom energie k plynovému či elektrickému kotlu.
 1. Častou voľbou domácností je taký kondenzačný kotol, ktorý má už zabudovaný solárny zásobník a zakúpite ho v zostave s plochými solárnymi panelmi. Na trhu sú však aj samostatné solárne zostavy, ktorých súčasťou sú solárne kolektory a kompaktný zásobník teplej vody.
 1. Výber vhodných technológií vždy dôkladne prekonzultujte s odborníkom. Na výber máte klasické tlakové, ale aj beztlakové solárne kolektory. Výhodou beztlakového solárneho systému je, že odpadajú problémy s prehrievaním solárnych kolektorov v lete a aj problémy s ich zamŕzaním v zime.
 1. Väčšina solárnych systémov má vyššie nároky na inštalačný priestor, pretože pre svoje fungovanie potrebujú viac príslušenstva, ako expanznú nádobu či odvzdušňovacie prvky. Preto sú do rodinných domov vhodné kompaktné zostavy, ktorých jednotlivé časti (ako čerpadlo, bivalentný či monovalentný zásobník a regulátor) sú súčasťou jedného celku.
 1. Na prípravu teplej vody sa preferuje využívanie plochých kolektorov, pričom ich počet väčšinou závisí od veľkosti zásobníka a počtu ľudí v domácnosti. Pre rodinné domy so 4 až 6 členmi v domácnosti úplne postačí solárny systém so zásobníkom teplej vody s objemom 250 až 350 litrov. Takýto zásobník dokáže pripraviť dostačujúce množstvo teplej vody. Ak je to možné, treba umiestniť solárny zásobník čo najbližšie odberným miestam, pretože sa znižujú straty v rozvodoch teplej vody.
 1. Solárne kolektory sa môžu umiestniť na plochú aj šikmú strechu alebo do voľného priestoru v záhrade či na fasádu, v smere najväčšieho slnečného zisku. V našich podmienkach by mali byť orientované na juh so sklonom 30-60°, pre systémy len na ohrev teplej vody sa prevažne používa sklon 30-45°.
 1. Celú inštaláciu zverte do rúk vyškolenej montážnej spoločnosti. Napríklad počas inštalácie beztlakových solárnych kolektorov je potrebné dodržať predpísaný minimálny sklon solárnych rúrok (v celom úseku vedenia od kolektora do solárneho zásobníka). Prepojovacie rúrky medzi kolektorom a zásobníkom musia byť z medi s vnútorným priemerom, ktorý udáva výrobca. Taktiež treba dodržať maximálnu dopravnú výšku medzi kolektorom a zásobníkom, v závislosti od použitia hlavného a prípadne aj doplnkového solárneho čerpadla.

www.protherm.sk