Terasa z drevoplastových dosiek (WPC) je odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vlhkosti. Tento materiál zároveň vyniká dlhou životnosťou a stabilitou. Je príjemný na dotyk a jeho povrch je bez triesok, vďaka čomu je vhodný aj pre chôdzu na boso. Vďaka protišmykovej úprave sa hodí aj okolo bazénov.

 

S WPC doskami sa ľahko manipuluje a pre ich vŕtanie a rezanie je vhodné bežné náradie na prácu s drevom. „Pre stavbu terasy z WPC sú potrebné obrubníky, univerzálna textília, betónové dosky, nosná konštrukcia, WPC dosky a stranové ukončovacie profily,“ popisuje Richard Klička, odborník z oddelenia stavebnín v projektových marketoch Hornbach. „Terasa sa buduje po jednotlivých vrstvách, pričom prvú vrstvu by malo tvoriť minimálne 20 cm kamennej drte alebo iného materiálu na ochranu proti mrazu. Ďalej sa postupuje zabetónovaním obrubníkov, nanesením 4 cm vrstvy štrku pre vyrovnanie povrchu a položením vliesu proti burine. Nasleduje položenie betónových terasových dosiek, montáž spodnej konštrukcie a na záver samotné položenie WPC dosiek.“ Stavba WPC terasy je kvôli stavbe spodnej konštrukcie a betónových obrubníkov náročnejšia, ale výsledok vyzerá dokonale.

lista

 

Plánovanie nosnej konštrukcie

Terasa z WPC dosiek sa stavia na nosnú konštrukciu z betónových dosiek a podkladových hranolov. „Spodná konštrukcia sa stavia podľa spôsobu položenia terasových dosiek, priečne k doskám. Maximálny odstup medzi jednotlivými hranolmi musí byť približne 30 cm. Odporúčam si celú konštrukciu podrobne naplánovať a nakresliť napríklad  na betónovú dosku. Tam, kde sa čelne spoja dve WPC dosky, sa musia vedľa seba položiť dva podkladové hranoly,“ vysvetľuje Richard Klička z Hornbachu.

doska

 

Montáž spodnej nosnej konštrukcie

Nosná konštrukcia sa montuje na betónové dosky. Medzi jednotlivými doskami je dôležité dodržiavať rovnakú vzdialenosť. Najprv sa položia dosky na koncoch, vzdialenosť od obrubníka by mala byť približne 1 cm, pre udržanie sa použijú dištančné vložky. Dosky musia ležať na povrchu úplne vodorovne.

Na betónové dosky sa upevní nosná konštrukcia z podkladových hranolov. Je dôležité dodržiavať od obrubíka alebo domu aspoň centimetrový odstup. V prípade, že sa hranoly navzájom spájajú, spoje musia vychádzať do stredu terasovej dosky. Na konštrukčných hranoloch sa označia a predvŕtajú otvory pre upevnenie k betónovým doskám. Hranoly sa presne vyrovnajú a následne je možné spojiť nosnú konštrukciu a terasovú dosku hmoždinkami. Pod ne sa vložia podložky a nosná konštrukcia sa priskrutkuje. Aby sa predišlo prípadnému hromadeniu dažďovej vody, vyvŕta sa každých 60 cm do spodnej konštrukcie odvodňovací otvor.

uchyt

 

Montáž profilových líšt

K upevneniu terasových WPC dosiek slúžia profilové lišty, ktoré sa skladajú zo spodného a vrchného dielu v tvare písmena U. Najprv sa upevní spodný diel lišty, ktorý sa skrutkuje so zapustením na nosnú konštrukciu. „Prvá WPC doska sa nesmie pripevniť pomocou montážneho úchytu, ale je potrebné použiť ukončovací profil,“ vysvetľuje Richard Klička z Hornbachu. Podľa smeru dosiek sa okraj olemuje profilovou lištou. Pri pokladaní lišty od obrubníku udržujte centimetrovú dilatačnú špáru.

doska

 

Položenie WPC terasových dosiek

Položenie prvej terasovej WPC dosky sa začína v rohu. Pri stene domu sa na dosku nasadí U profil, medzera medzi profilom a doskou sa vyplní tesniacou šnúrou. Pri stene domu tiež platí odstup 1,5 cm. Prvú dosku umiestnite tak, aby doliehala k tesniacej šnúre bočného profilu. Takýmto postupom sa postaví celý prvý rad, ktorý sa upne zakrývacím horným profilom. Vrchná časť ukončovacích profilov sa nasadí na spodnú časť a mierne sa poklepe gumovým kladivkom.

 

hranol

 

Pre upevnenie prvého radu sa na spodnú nosnú konštrukciu nasadia úchyty, na ktoré sa doska nasunie tak, aby úchyty zasahovali do drážky. Všetky ďalšie dosky sa pripevnia pomocou montážnych úchytov. Správne medzery medzi doskami vznikajú práve vďaka úchytom. Všetky ďalšie dosky sa položia až na záver. Posledná doska sa upraví na potrebnú šírku a položí sa k pripravenému profilu. Medzera sa opäť vyplní tesniacou šnúrou. Na spodný profil sa nasadí horná časť a je hotovo.

 

„U obrúb zachovávajte potrebné medzery, aby bola terasová konštrukcia dobre prevzdušnená. Pri tomto uvedenom type spodnej konštrukcie je potrebné vyvŕtať v 60 cm rozostupoch drenážne otvory,“ pridáva na záver tip Richard Klička z Hornbachu.