Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Väčšina bytových domov na Slovensku bola postavená do konca 80. rokoch minulého storočia a svojim obyvateľom tak slúžia už desiatky rokov. Na to, aby mohli ľuďom slúžiť aj naďalej však potrebujú pravidelnú starostlivosť a čas od času aj rozsiahlejšiu modernizáciu. To umožní udržať alebo zlepšovať kvalitu bývania a tiež zvýšiť ich energetickú efektivitu. Výsledkom dôkladnej modernizácie je lepšie bývanie za častokrát nižšie náklady pre obyvateľov.

Kvalitnejšie bývanie

Stav bytových domov na Slovensku sa vďaka postupným obnovám zlepšuje. Na modernizáciu však stále čaká asi 30 percent z nich. Ak má bytový dom 10 – 15 rokov, je dobré pustiť sa do čiastočnej obnovy. Avšak po 20 až 25 rokoch je potrebné myslieť už na významnejšiu modernizáciu. Odkladať rekonštrukciu sa totiž nemusí oplatiť. Mnohé súčasti domu majú obmedzenú životnosť a postupne sa môžu prejavovať rôzne vady a chyby. Technický stav budovy je potrebné permanentne sledovať a pri výskyte porúch ihneď plánovať ich odstránenie. Zabráni sa tak väčším škodám a znížia sa aj reálne náklady na samotnú obnovu. Za uplynulé polstoročie sa zvýšili aj nároky na tepelnú odolnosť obalových konštrukcii a energetickú efektívnosť budov až po súčasné požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Pri plánovaní obnovy je potrebné sa pozrieť najmä na poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií či odstrániť zatekanie. Pozornosť však treba zamerať tiež na rozvody tepla a vody, ktoré po rokoch už spravidla nie sú v najlepšej kondícii. Ak sa k obnove pristupuje rozumne, životnosť bytového domu sa predĺži a bývanie v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia bytov nielen ušetria financie za energie, ale zvýši sa im kvalita bývania a hodnota samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hodnote a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu.

Úspora nákladov

Pri plánovaní rekonštrukcie treba myslieť nielen na rozsah a postupnosť prác, ale aj na financovanie celého projektu. Práve z financií a úverov majú majitelia bytov častokrát najväčšiu obavu. Pri rozumnom plánovaní však na strach nie je dôvod. Úspora nákladov po obnove nie je iba kozmetická. Častokrát môžu náklady na energie klesnúť po modernizácií až o desiatky percent. Pri kvalitne odvedenej rekonštrukcii môžu klesnúť aj viac ako o polovicu. Pri dobre nastavenom financovaní sa výška splátok úveru na rekonštrukciu nezriedka vyrovná úsporám za energie, čo znamená, že majitelia bytov nemusia zvyšovať svoje pravidelné platby do fondu opráv. „Kombinácia nízkej úrokovej sadzby a dlhej splatnosti úveru, umožňuje financovať obnovu tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať pravidelné platby do Fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokové sadzby úverov pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú často individuálne a závisia najmä od rozsahu obnovy a požadovanej lehoty splácania úveru,“ hovorí riaditeľka obchodu právnických osôb Prvej stavebnej sporiteľne Katarína Niňajová.

Veľa vlastníkov bytových domov v správe  správcov využíva aj aktuálnu výhodnú ročnú úrokovú sadzbu len 0,5 %, pričom úver je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie poskytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 % požadovaných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by sa vlastníci rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez sankcií a poplatkov. Takisto umožňuje refinancovanie starších úverov na obnovu bytových domov z iných bánk za zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5 % ročne. V prospech financovania prostredníctvom stavebného sporenia však hovorí aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov získajú nárok na štátnu prémiu, a to na každé štyri byty v bytovom dome. „V PSS máme s financovaním obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. Vďaka nim vieme bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť poradenstvo, financovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta za kvalitnejším bývaním naplnila oveľa jednoduchšie a rýchlejšie,“ hovorí Katarína Niňajová.

Najlepšie obnovené bytové domy

Dobre naplánovaná modernizácia bytového domu s rozumne zvoleným zdrojom financovania, sa odrazí v kvalite života jeho obyvateľov. Inšpirovať k zodpovednej a kvalitnej modernizácii si kladie za cieľ aj súťaž o najlepšie obnovený bytový dom, ktorú vyhlasuje Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č. Slovakia. Odborná porota v nej oceňuje tie najlepšie obnovené bytové domy za uplynulý rok. Hodnotí sa nielen kvalita práce a použitých materiálov, ale aj lehota výstavby či dosiahnutý stupeň energetických úspor.

„Úroveň projektov sa každým rokom zvyšuje. Majitelia bytov si uvedomujú stále viac, že kvalitná obnova bytového domu dokáže predĺžiť jeho životnosť, ale aj zvýšiť bezpečnosť či komfort samotných obyvateľov. A zároveň vďaka šetreniu nákladov za energie dokážu úver na obnovu bez problémov splácať práve z tejto úspory. Súťažou chceme nielen odmeňovať najkvalitnejšie práce, ale tiež inšpirovať ľudí, ktorí o obnove bytového domu zatiaľ iba uvažujú,“ hovorí poradca predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Miloš Blanárik. Samotnú súťaž dotuje PSS aj finančne, výherca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj druhé a tretie miesto a dva domy získajú hodnotné vecné ceny. Do súťaže sa mohli prihlásiť bytové domy, ktoré ukončili aspoň jednu z častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne do konca minulého roka. Výsledky 13. ročníka súťaže budú vyhlásené v priebehu júna.

Každá nehnuteľnosť potrebuje permanentnú starostlivosť. Čím kvalitnejšiu starostlivosť budove poskytujeme, tým dlhšie vydrží bez porúch a potrieb významnej obnovy. A práve v poskytnutej kvalite a adekvátnej frekvencii kontroly jednotlivých častí budovy je skrytý úspech efektívnej správy. K nej patrí aj financovanie prípadnej obnovy bytového domu pomocou skúsenej a spoľahlivej banky.