Wienerberger s.r.o.

Murovanie v chladnom počasí so sebou prináša mnohé výzvy. Stavebná sezóna však nemusí skončiť s príchodom prvých mrazov. Vďaka moderným stavebným technológiám je možné realizovať tehlové stavby takmer celoročne.

V minulosti sa v zime prakticky nedalo murovať. Tehly sa ukladali do hrubého maltového lôžka, ktoré bolo náchylné na zamrznutie a popraskanie. V súčasnosti sa pri výstavbe preferujú najmä veľkoformátové brúsené tehly, ktoré sa murujú na tenkovrstvovú maltu alebo murovaciu penu, s ktorou možno murovať aj v chladnejšom počasí. Avšak aj pri týchto moderných murovacích technológiách si založenie prvého radu tehál naďalej vyžaduje maltové lôžko klasickej hrúbky. Existujú však špeciálne malty, ktoré umožňujú založenie hrubej stavby z tehál aj pri poklese teploty pod 0 °C. „So zimnou zakladacou maltou Porotherm Profi AM-W môžete položiť prvý rad tehál až do teploty – 5 °C, čo radikálne predĺži stavebnú sezónu,“ hovorí Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér firmy Wienerberger.

Tenkovrstvovú maltu možno použiť pri teplote nad 5 °C

Na rozdiel od nebrúsených tehál majú tie brúsené dokonale rovné, navzájom rovnobežné ložné plochy, čo umožňuje aplikáciu tenšej vrstvy spojiva. Výhodou tenkovrstvovej malty je eliminácia tepelných mostov vo forme hrubých vrstiev klasickej malty a zníženie stavebnej vlhkosti v murive. Aj samotná aplikácia je jednoduchá. Nanáša sa iba na niekoľko tehál naraz, pretože ich treba na maltu uložiť do približne 2 minút. Murovať na tenkovrstvovú maltu je možné pri teplotách minimálne 5 °C. Musíte mať tiež istotu, že teplota neklesne nižšie ani nasledujúcich cca 24 hodín. Tenkovrstvová malta neumožňuje pridávanie nemrznúcich prísad do zmesi, pretože by mohlo dôjsť k jej premrznutiu.

Všetky brúsené tehly Porotherm Profi vrátane systému Porotherm EKO+ Profi a Porotherm T Profi, ktoré umožňujú zhotoviť jednovrstvové omietané obvodové murivo bez potreby zateplenia, možno murovať takmer celoročne.

Ako chlad ovplyvňuje hrubú stavbu

Ako už bolo vysvetlené vyššie, nie každá technológia murovania je aplikovateľná počas zimného obdobia. Hlavným problémom pri murovaní hrubej stavby v chladnom počasí je malta. Tá sa vyrába z cementu, vápna, piesku a vody. Nízke teploty (pod 5 °C) spôsobujú, že voda v malte zamrzne a následne sa rozpína. Rozpínanie ohrozuje štrukturálnu väzbu a hydroizolačné vlastnosti zmesi. Nízke teploty spomaľujú tiež hydratáciu cementu v maltovej zmesi a predlžujú čas vytvrdzovania cementu. To znamená, že malta bude dlhšie tuhnúť, aby dosiahla ideálnu pevnosť. V niektorých prípadoch nedosiahne plnú pevnosť vôbec, čo vedie k slabému spojeniu a tiež ku konštrukcii náchylnej na praskanie.

Murovanie na murovaciu penu ušetrí až 30 % času

Murovanie na murovaciu penu, čo je suchá metóda murovania, je preto jediným bezpečným riešením pri poklese teplôt pod bod mrazu. Murovacia pena neobsahuje vodu, takže nedochádza k prenášaniu technologickej vlhkosti zo spojiva do tehál. Práca s murovacou penou navyše ušetrí až 30 % času, ktorý je za nepriaznivého počasia vzácny. „Tento spôsob murovania si nevyžaduje zdĺhavú prípravu malty, teda ani miešačku. Pena sa na tehly nanáša priamo z dózy pomocou aplikačnej pištole, čo zaručuje ľahkú a pohodlnú manipuláciu,“ vyzdvihuje Ing. Gabriel Szöllösi a dodáva „Dózy s murovacou penou je nutné skladovať v temperovanom priestore – ideálna teplota obsahu dózy je + 20 až + 25 °C. Aby sa zabránilo rýchlemu vychladnutiu peny počas murovania, odporúča sa na dózy používať vhodné tepelnoizolačné ochranné návleky. S murovacou penou Porotherm DryFix extra môžete murovať až do teploty -5 °C.“

Murovacia pena Porotherm DryFix extra umožňuje murovanie aj pri dlhodobom poklese teplôt do – 5 °C. Na tenkovrstvovú maltu je možné murovať pri teplotách minimálne 5 °C.