Je dobre známe, že nečistoty v strojoch a zariadeniach často vedú k poruchám ich prevádzky. Nečistoty, oleje, mastnoty a rozpúšťadlá je preto nutné v dielňach a výrobných prevádzkach odstraňovať vhodnými čistiacimi prostriedkami. Ako sa to dá urobiť efektívne a ľahko? Osvedčeným riešením sú tu opakovane použiteľné utierky z bavlny, ktoré sú ponúkané v praktickom prenájme. Aby čistiace utierky spĺňali vysoké požiadavky v procese čistenia, podrobuje dodávateľ MEWA svoje utierky pravidelne záťažovému testu vo vlastnom skúšobnom laboratóriu.

Mnoho podnikateľov si často kladie otázku, ako zvoliť ten správny čistiaci prostriedok. Mal by byť z látky alebo z papiera? Čo je lepšie? Jednorazové riešenie alebo opakované použitie? Požiadavky na proces čistenia sú vysoké: utierky musia byť savé, odolné proti roztrhnutiu a pružné. Ale čo potom robiť s použitými a špinavými čistiacimi utierkami? Utierky znečistené olejom alebo rozpúšťadlami je nutné zlikvidovať ekologicky. V takom prípade musí majiteľ firmy počítať s ďalšími logistickými aj finančnými nákladmi.

Osvedčeným a optimálnym riešením je využitie kompletného servisu čistiacich utierok: Poskytovateľ služieb dá k dispozícii čisté opakovane použiteľné utierky, po použití utierky vyzdvihne, ekologicky vyperie a čisté vráti zase späť zákazníkovi. Užívateľ tak má čisté utierky vždy po ruke. Poskytovateľ služby prevezme súčasne aj likvidáciu, skladovanie a kompletnú logistiku, zákazník sa teda môže plne sústrediť na svoju vlastnú činnosť. Ako ale môžeme skontrolovať, aká dobrá je kvalita takýchto opakovane použiteľných utierok? Sú naozaj vhodné na každodenný boj so silnou špinou?

30 ťažkých skúšok

„Kým sa naše čistiace utierky dostanú k zákazníkovi, musia prejsť testom odolnosti,“ hovorí Elena Holanová, konateľka spoločnosti MEWA na Slovensku. MEWA má od roku 1995 vlastné skúšobné laboratórium. Testujú sa tu ako priadza, tak hotová látka. „Vykonávame testy, ktoré vyžaduje nemecká norma DIN 61651 pre utierky na čistenie strojov. Čistiaca utierka MEWA navyše prechádza približne 30 ďalšími testami priadze a tkaniny. Takýto rozsiahly test je na trhu naozaj jedinečný.“

Dôležitá je jemnosť, pevnosť a rovnomernosť priadze. Tieto vlastnosti sa kontrolujú pred použitím priadze pri výrobe látky. Až po úspešnom zložení všetkých skúšok môžu byť cievky s priadzou použité v tkacích strojoch. Hotová čistiaca utierka však musí prejsť aj mnohými ďalšími testami, než sa dostane k zákazníkovi. Kontrolujú sa miery ako rozmer a váha. Pevnosť v roztrhnutí a savosť musia tiež zodpovedať štandardu kvality MEWA. Oter čistiacich utierok sa kontroluje v oterovom teste, pri ktorom sa simuluje extrémne zaťaženie.

Čistiace utierky je možné prať a sušiť až 50-krát. Po každom procese prania a sušenia prechádzajú viacstupňovou kontrolou kvality. Užívateľom sa vracajú iba čistiace utierky, ktoré sú svojou kvalitou vhodné pre ďalšie efektívne čistenie. Spoločnosť MEWA získala niekoľko ocenení za systém čistiacich utierok, vysoké štandardy kvality a tiež za angažovanosť v oblasti trvalej udržateľnosti. Čistiace utierky spoločnosti MEWA sa používajú v zhruba 140 000 podnikoch z odvetvia priemyslu a obchodu po celej Európe.