PONUKA BEZPLATNÉHO ZISTENIA SKLADBY A PERCENTA NAPLNENIA PLYNU V IZOLAČNOM SKLE

Mali ste v zime pocit sálania chladného vzduchu z plôch izolačného zasklenia?
Ak áno, je táto akciová ponuka práve pre Vás.

Pri posledných posúdeniach tepelnoizolačných vlastností okien sme zistili vo viacerých prípadoch nedodržanie vzdialenosti medzi tabuľami skiel (skladby izolačných skiel), absenciu nízkoemisného povlaku alebo nedostatočné % obsahu náplne ovplyvňujúce najmä tepelnoizolačné vlastnosti otvorových výplní. Tento nedostatok sa vyskytuje často na veľkoplošných zaskleniach, oknách s pevným zasklením alebo zdvižne-posuvných dverách vyrobených malými a niekedy aj väčšími výrobcami izolačného skla.
Ponúkame Vám zistenia skladby priehľadného izolačného skla, pozície nízkoemisného povlaku a % obsahu inertného plynu v dutinách izolačného skla, nedeštruktívnymi metódami. Ak sú okná ešte v záruke, toto zistenie je pre Vás bezplatné, pokiaľ budú namerané hodnoty v súlade s hodnotami deklarovanými výrobcom. V prípade zistenia závažných rozdielov oproti tomu, čo Vám predajca deklaroval v kúpno-predajnej zmluve alebo čo bolo vytlačené na etikete výrobku, zaplatíte vopred e-mailom oznámenú finančnú čiastku za meranie vo Vašom byte. V prípade negatívneho výsledku merania dostanete protokol s nameranými hodnotami a daňový doklad na preplatenie, ktorý si spolu s požiadavkou (reklamáciou) na výmenu izolačného skla uplatníte u svojho predajcu okna.

Pokiaľ máte záujem, o túto pre Vás za vopred stanovených podmienok bezplatnú službu, zašlite objednávku na náš e-mail: mobilab@mobilab.sk s uvedením presnej adresy, kontaktného mobilu, prípadne času vhodného na vykonanie merania.
Ponuka platí pre jednotlivcov v Bratislavskom kraji alebo skupinu záujemcov a združenia vlastníkov v ostatných okresoch a krajoch SR a ČR.
Viac informácii na https://www.mobilab.sk/