WILO CS s.r.o., organizačná zložka

Spoločnosť WILO CS, tak ako každý rok, aj tento pripravila „Akciu DOMESTIC“, ktorá platí od 1.4.2021 a končí vydaním novej akcie v roku 2022.

Akcia zahŕňa štandardnú ponuku čerpadiel na:

  • čistú vodu – domáce vodárne HWJ a HiMulti
  • ponorné čerpadlá do vrtov TWI, TWU a SPU4
  • čerpadlá na znečistenú vodu – kalové čerpadlá TM/TS, Rexa MINI3 a Rexa CUT
  • malé kompaktné prečerpávače HiDrainLift 3, HiSewLift 3
  • prečerpávače kondenzátu Plavis
  • príslušenstvo, ktoré dopĺňa jednotlivé čerpadlá pre jednoduchšiu inštaláciu

Novinky v Akcii DOMESTIC 2021

Radi by sme upozornili tiež na niekoľko noviniek, ktoré Vám môžu zjednodušiť život:

Zoznam partnerov, kde kúpiť produkty z Akcie DOMESTIC 2021.