Energio - PTS s.r.o.

Vysoké vonkajšie teploty spôsobujú, že kondenzačné jednotky strácajú účinnosť a spoľahlivosť. Predchladenie adiabatickým chladením je úľavou pre váš chladič.

Chladiaci reťazec je nevyhnutný na zaistenie bezpečnosti, organoleptickej kvality, nutričného obsahu a trhovej hodnoty rýchlo sa kaziacich potravín od zberu až po spotrebiteľa ale aj na chladenie rôznych technológií a budov. Odhaduje sa, že 15 % spotrebovanej elektriny na celom svete sa používa na chladenie. Napriek týmto značným prevádzkovým nákladom existuje podozrenie, že niektoré chladiace systémy strácajú každý rok až 20 % svojej náplne, čo má za následok zvýšenú spotrebu energie, emisie a servisné náklady. Na minimalizáciu používania chladív poškodzujúcich ozónovú vrstvu sú potrebné nové a alternatívne chladiace zariadenia a technológie s chladivami šetrnými k životnému prostrediu. Technológie znižujúce spotrebu energie, ako je PreCooll môžu dramaticky znížiť spotrebu energie.

Adiabatické predchladenie kondenzačných jednotiek a chillerov: ako to funguje?

Vysoké vonkajšie teploty spôsobujú, že kondenzačné jednotky strácajú účinnosť a spoľahlivosť. Predchladenie adiabatickým chladením je úľavou pre váš chladič. Výrazne zlepší jeho účinnosť aj v extrémnych horúčavách. Princíp fungovania Oxycom PreCooll je založený na technike prirodzeného chladenia, ktorá realizuje predchladenie vzduchu odparovaním prostredníctvom odparovania vody. Nie sú potrebné žiadne škodlivé plyny HFC.

Základom inovatívneho systému PreCooll je technológia rebier HydroChill, odparovacie médium, ktoré je zabudované do Oxyvap®. Je známy svojou extrémne vysokou účinnosťou a nízkym poklesom tlaku. PreCooll vytvára chladnú mikroklímu okolo vašej kondenzačnej jednotky. Adiabatické chladenie okolitého vzduchu pred jeho vstupom do systému je najrýchlejší spôsob, ako znížiť spotrebu energie. Zabezpečenie stáleho prívodu studeného vzduchu do špirály kondenzátora nielen zvyšuje účinnosť, ale znižuje špičkový výkon a odbremeňuje preťažené elektrické siete. Prispieva tiež k dlhšej životnosti zariadenia a nižším nákladom na údržbu.

Tento obrázok ukazuje, že v prítomnosti systému PreCooll teplota vzduchu na vstupe do kondenzátora klesne na 22,4 °C, keď sú vonkajšie podmienky vzduchu Tdb=38 °C a RH=20 % „PreCooll od Oxycom nepotrebuje žiadne škodlivé plyny HFC“

Manažment vody

Vieme, že na výrobu 250 kWh elektriny je potrebný 1 m3vody a veľké množstvo fosílnych palív, zatiaľ čo odparenie 1 m3 vody poskytuje úžasných 695 kWh chladiaceho výkonu. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti a minimálnej spotreby vody môže byť PreCooll vybavený čerpacou stanicou, ktorá obsahuje obehové čerpadlo, modul na úpravu vody a riadiaci systém so sofistikovanými algoritmami, ktoré monitorujú okolité podmienky a určujú optimálne prevádzkové režimy. To zaisťuje, že systém PreCooll je aktívny iba v prípade potreby. Plne automatizovaný systém vodného hospodárstva AquaMizer® nepretržite monitoruje kvalitu vody, vypúšťa systém a vymení vodu, keď hladiny minerálov dosiahnu určité hodnoty.

Retrofit existujúcich a nových inštalácií kondenzátorov a chillerov

Systém PreCooll spoločnosti Oxycom možno použiť na dodatočný retrofit kondenzátorov. Oxyvap®je známy svojou extrémne nízkou tlakovou stratou; preto neovplyvňuje prúdenie vzduchu cez cievky kondenzátora. Plynové chladiče využívajúce ako chladivo CO2 ťažia z tohto princípu obzvlášť dobre. Použitím jednotky PreCooll sa nielen výrazne zníži spotreba energie, ale aj transkritické chladiace procesy sa zmenia na podkritické. Okrem úspory energie, vyhýbanie sa transkritickému chladeniu výrazne predlžuje životnosť chladiaceho systému.

Instalácia systému PreCooll znižuje spotrebu energie chladiaceho systému. Systém PreCooll spoločnosti Oxycom je jednoduchý a efektívny. Znížením teploty vstupného vzduchu až o 25 °C (45 °F) v teplom podnebí systém PreCooll výrazne zníži prevádzkové náklady bez ohľadu na typ chladiva. Okrem toho systémy Oxycom PreCooll dosahujú až 40 % zníženie ekologickej stopy v zmysle zníženia emisií CO2a plynov HFC.

Výsledky laboratórnych testov potvrdené jedným z popredných svetových výrobcov VZT jednotiek namerali v prítomnosti Oxycom PreCooll tieto výhody:

  • Zvýšenie EER: 1,90 % na každý °C predchladenia
  • Zvýšenie chladiacej kapacity: 0,99 % na každý °C predchladenia
  • Zníženie spotreby energie: 0,90 % na každý °C predchladenia

Ako je to s údržbou?

Naše mediá Oxyvap®sú samočistiace a sú vyrobené z anorganických materiálov s najnižším možným odporom vzduchu, čo zaručuje bezpečnú prevádzku a maximálnu úsporu na mnoho rokov. Majú hygienický certifikát VDI 6022. Preto systém PreCooll zaisťuje optimálnu hygienu v budovách a okolo nich. To zaisťuje, že systém PreCooll je aktívny iba v prípade potreby.

Závery

Udržateľné chladiace systémy sú pre svet nevyhnutné, aby uspokojil požiadavky rastúcej populácie a zároveň riešil klimatické zmeny. PreCooll od Oxycom predstavuje výhodnú investíciu v tom zmysle, že pomáha ušetriť až tretinu prevádzkových nákladov na chladenie s relatívne malou investíciou. PreCooll je riešenie šetrné k životnému prostrediu, ktoré zvyšuje chladiaci výkon nových a existujúcich chladiacich systémov a zároveň zabezpečuje:

  • až 40 % úsporu energie za rok
  • až 30 % zníženie špičkového zaťaženia
  • až o 40 % nižšie emisie CO2