„Ten si nekupujte, zhorí vám ako fakľa“ alebo „Výborná investícia, oveľa lacnejší ako klasický murovaný.“ O drevodomoch koluje v éteri množstvo mýtov a nepravdivých informácií. Niektoré hovoria v ich prospech, iné ich zatracujú. Aká je pravda?

V prvom rade nemôžete považovať zovšeobecňujúce vyjadrenie o drevodomoch za relevantné. Sú všetky murované domy dobré? Niektoré áno, iné nie. Závisí od prevedenia a rovnako je to aj s drevodomami. Mýtov o nich je určite viac, poďme si ale spoločne vyškrtnúť zo zoznamu aspoň týchto sedem.

Drevodom vám zhorí do tla

Môže. Rovnako ako môže zhorieť váš murovaný dom. To, že máte stavbu z dreva však neznamená, že pri nej škrtnete zápalkou a môžete ísť nakúpiť špekáčiky. Moderné drevodomy využívajú masívne CLT panely na konštrukciu. Sú to špeciálne panely vytvárané z PEFC certifikovaného smrekových dosiek, ktoré sa vysušia na vlhkosť 12 % a následne po vyrezaní požadovaného tvaru sa lepia za pomoci ekologických lepidiel a tlaku do niekoľkovrstvových finálnych výrobkov.

 

Odolnosť takejto konštrukcie spočíva v tom, že zuhoľnatený povrch neprepúšťa kyslík. To znamená, že dochádza k spontánnemu hasiacemu efektu. V porovnaní s oceľovými či betónovými konštrukciami, konštrukcia z CLT panelov nemá tendenciu rúcania.

 

ZÁVER: Mýtus. Drevodomy z CLT panelov sú bezpečné a pri dodržiavaní bezpečnostných zásad nepredstavujú riziko.

 

Zdroj: Pixabay.com

Drevodom si nepostavíte svojpomocne

Drevodom si postavíte sami, ale len v prípade, že ste skúsení majstri, ktorí drevodomy stavajú. Drevené stavby vám častokrát nepostavia ani stavebné firmy, ktoré sa špecializujú na murované realizácie. Zle postavená stavba z dreva potvrdzuje väčšinu mýtov: zvýšené riziko požiaru, zvýšená vlhkosť, hlučnosť, plesne. To všetko je pri nedodržiavaní zásad drevodomov, bez vypracovaného kvalitného projektu a používania správnych materiálov reálne riziko. Malú chatku či kôlničku si dokáže postaviť aj domáci majster, nezamieňajme si ich však s drevodomom, ktorý je určený ako obydlie.

 

ZÁVER: Pravda. Chyby konštrukcie drevodomov sa prejavia omnoho viac, než nedostatky murovaných stavieb, preto by stavby mali realizovať odborníci

 

Zdroj: Pixabay.com

Drevodomy ohrozujú huby

Huby sú postrach dreva v stavebníctve a drevodomy nie sú výnimka. Konkrétne Serpula lacrimans –drevomorka – je veľmi problémovým organizmom. Pri zvýšenej vlhkosti materiálu a teplote od +4° C do 36° C je táto huba vo svojom živle a dokáže rásť až 1 centimeter za deň. Dá sa však proti nej brániť. Najdôležitejšia je prevencia, a tou je využívanie kvalitných materiálov. Vyššie spomenuté CLT panely sa pri výrobe sušia na 12 % vlhkosť, ktorá zachováva prirodzené vlastnosti dreva, no nedáva hubám živnú pôdu. Ak však staviteľ používa materiál, ktorý je hubou nakazený už na píle, situácia je horšia.

 

Drevomorku je možné zahubiť teplotami nad 50° C a dodatočné znižovanie vlhkosti spomaľuje jej aktivitu.

 

ZÁVER: Pravda. Vždy však záleží od toho, aké kvalitné materiály staviteľ používa.

 

Drevodom je lacnejší/drahší

Dva argumenty týkajúce sa dvojitého mýtu. Drevodom je lacnejší, pretože je z dreva a drevodom je drahší, pretože ho zrealizuje menej stavebných firiem. Oba argumenty môžu byť pravdivé. Vždy záleží od použitých materiálov, preto nemôžeme s určitosťou prehlásiť, že je drevo lacnejšie. Kvalitne ošetrený materiál narezaný do netradičných rozmerov s rýchlejším postupom stavby sa cenovo vyrovná aj murovanej stavbe. Na druhej strane, firiem budujúcich drevodomy nie je tak málo, aby si k svojej cene prirátavali aj „monopolnú“ prirážku. Konkurencia existuje a preniká k nám dokonca aj zo zahraničia.

 

ZÁVER: Mýtus aj pravda. Záleží od uhlu pohľadu. Za kvalitu si však zaplatíte, či už ide o murovaný alebo drevený dom.

 

Zdroj: Rakuskydom.sk

Drevodomy sú hlučnejšie

Konštatovať, že sú drevomody hlučnejšie je ako povedať, že nezateplené stavby sú chladnejšie a uniká im viac tepla. Ak drevodom neodhlučníte a nepoužijete rôzne druhy izolácie, ruchy k vám budú prenikať. Nejde však o špeciálnu vlastnosť dreva, ktoré prenáša zvukové vlny, ale o nedostatočnú realizáciu.

 

ZÁVER: Mýtus. Správne izolované drevené domy nie sú hlučnejšie, než bežné murované stavby.

 

Drevodomy nemajú tepelné mosty

Kov, betón či pórobetón so sebou prinášajú tepelné mosty. Vďaka rozumnej dispozícii obydlia a orientácii stavby sa s nimi dá bojovať a nedochádza k zbytočným tepelným stratám. V prípade drevodomov je rozšírená informácia o tom, že týmto problémom netrpia. Je pravdivá, no spája sa s ďalším faktom.

 

Drevodomy sú najčastejšie stavané ako nízkoenergetické stavby, preto sa berie veľký ohľad na správnu izoláciu a prepracovaný projektový návrh, ktorý sa snaží zužitkovať používané energie a okolie v maximálnej možnej miere.

 

ZÁVER. Čiastočná pravda. No len pre tie domy, ktoré sú zrealizované profesionálmi. S miernym únikom tepla alebo chladnejšími časťami musí počítať každá stavba, expert však tieto miesta dokáže minimalizovať.

Izolácia drevodomov je náročnejšia

Drevo dýcha, aj preto je ako stavebný materiál také obľúbené. Dokáže sa prispôsobiť okolitým podmienkam a reflektuje ich pružnejšie, než anorganické stavebné materiály. S prirodzenými vlastnosťami dreva prichádza aj fakt náročnejšej izolácie. Predstavte si ju však ako poctivú prácu, ktorú vám kvalitná firma vykoná aj na murovanej stavbe. Klasické zateplenie sokla XPS polystyrénom, tvrdená minerálna tepelná aj akustická izolácia sa využíva aj pri drevených stavbách, ako to poznáme z bežných zatepľovacích prác. Rozsah je však väčší.

 

ZÁVER: Pravda. Kvalitné stavebné firmy vám ale drevodom postavia s poctivým zateplením, bez ktorého by stavba nespĺňala nízkoenergetické kritériá.

 

Niekoľko mýtov o drevodomoch sme si teda vysvetlili a možno aj vyvrátili. Isté však je, že počet drevených stavieb na Slovensku rastie a v zahraničí je tento typ objektov bežný.