Wolf Slovenská republika, s.r.o.

 

Od 1.5.2015 platí pre všetky WOLF zariadenia, ktoré boli uvedené do prevádzky po tomto dátume, možnosť získať 5-ročnú záruku na plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá, vetracie jednotky komfortného vetrania obytných priestorov a s nimi súčasne nainštalované systémové komponenty WOLF. Nová 5-ročná záruka tak ruší 5-ročnú nadštandardnú záruku. Doteraz mohli naši zákazníci užívať predĺženú záruku len vtedy, ak mali celý systém WOLF, uzatvorenú zmluvu a pravidelnú ročnú prehliadku. Podľa nových podmienok sa záruka týka aj samostatných produktov a nie je potrebné mať uzatvorenú žiadnu zmluvu.

Koncový zákazník si po uvedení za prevádzky zaregistruje svoje zariadenie na webovej stránke https://slovensko.wolf.eu/5-rocna a zabezpečí pravidelnú ročnú prehliadku zariadení. V prípade plynových kotlov raz za 12 mesiacov, alebo každých 5 000 prevádzkových hodín (ak toto nastane skôr) s použitím originálnej WOLF servisnej súpravy, pri tepelných čerpadiel sa vyžaduje ročná kontrola kvalifikovaným odborným partnerom. Vetranie s rekuperáciou potrebuje výmenu filtra a vyčistenie výmenníka tepla každých 12 mesiacov a čistenie ventilátora raz za 36 mesiacov. Pri plynových kotloch s výkonom ≥ 35 kW sa pred uvedením do prevádzky odporúča využitie poradenstva špecialistu tech­nickej podpory spoločnosti Wolf Slovenská republika.

Registrácia je jednoduchá. Každé zariadenie má štítok so sériovým číslom. S týmto sériovým číslom je potrebné zariadenie zaregistrovať online v priebehu 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky. Zákazník následne dostane personalizovaný Certifikát. V prípade uplatnenia záruky je potrebné, aby konečný užívateľ dokladoval uvedenie do prevádzky autorizovaným servisným partnerom a mal absolvované servisné prehliadky. Ak boli podmienky splnené, získava následne preplatenie nielen materiálových nákladov, ale i nákladov za prácu.

Pre zákazníkov máme pripravené letáky a brožúry, ktoré si môžete objednať cez marketing@woflsr.sk  alebo cez obchodno-technických zástupcov WOLF.

Presné podmienky záruky nájdete na https://slovensko.wolf.eu/5-rocna