Plávajúca podlaha je základom pohodového a komfortného prostredia v interiéri. Správne zvolená skladba podlahy ochráni domov pred nepríjemnými zvukmi z priľahlých miestností alebo susedných bytov. Skvelé akustické vlastnosti má ľahká plávajúca podlaha AKUFLOOR® s izolačnou vrstvou z kamennej vlny ROCKWOOL.

Hluk znižuje našu schopnosť sústrediť sa, zhoršuje kvalitu odpočinku a spánku, vyvoláva stres a podráždenie. V dlhodobom horizonte môže prispieť až k nenávratnému poškodeniu zdravia. Základom zvukovej pohody v každom domove by mala byť správne vybraná a odborne inštalovaná plávajúca podlaha. Dôležitou vlastnosťou podlahových konštrukcií je ich schopnosť eliminovať šírenie hluku medzi jednotlivými podlažiami.

 

podlaha

 

Ľahké plávajúce podlahy patria všeobecne medzi charakterovo a materiálovo jednoduchšie typy podláh. Medzi ich veľké výhody patrí jednoduchšia a rýchlejšia montáž a kompletácia. Ľahké podlahy sú ideálne na použitie v novostavbách, pri rekonštrukciách na betónových alebo drevených stropoch, ale tiež ako podlahy v drevostavbách.

Najčastejšou chybou, ktorá sa v akustickej izolácii podláh objavuje, je chýbajúca špecifikácia účelu a použitia podlahy ešte pred samotným výberom a inštaláciou podlahového systému, ďalšie problémy napríklad vznikajú pri nevhodnej kombinácii materiálov v jednotlivých vrstvách podlahy. Dôsledkom sú potom horšie akustické vlastnosti alebo zosadnutie či vydutie podlahy.

 

podlaha

 

10 základných pravidiel ROCKWOOL pre ľahké plávajúce podlahy:

  1. Čistý a suchý podklad. Pre bezproblémovú funkčnosť musí byť podkladová vrstva podlahy suchá, čistá a predovšetkým rovná. Montáž realizujte po dostatočnom vyschnutí stavby a uzatvorení miesta položenia voči vonkajším klimatickým vplyvom.
  2. Rovinnosť povrchu. Akustické izolačné dosky i OSB dosky pokladajte na rovný povrch s maximálnou nerovnosťou +/- 2 mm. Ak sú nerovnosti väčšie, je potrebné podklad vyrovnať.
  3. Prispôsobenie prostrediu. Aby ste zamedzili možnému krúteniu dosiek alebo ich vydutiu, mali by si dosky pred montážou zvyknúť na vlhkosť v miestnosti, a to aspoň 48 hodín pred položením. Balíky s doskami otvorte a dosky od seba oddeľte.
  4. Akustické mosty. Izolačné dosky z kamennej vlny ROCKWOOL pokladajte len v jednej izolačnej vrstve a tesne k sebe, aby nevznikali žiadne škáry, tzv. akustické a tepelné mosty.
  5. Správna orientácia dosiek. Jednotlivé lamely nášľapnej laminátovej podlahy pokladajte vždy kolmo k hlavnému zdroju svetla, t. j. okennému otvoru. Ak je v miestnosti viac okien, tak sa pokladá kolmo na smer silnejšieho zdroja svetla. Ak použijete podlahu s jednou roznášacou vrstvou OSB dosiek, tak ich pokladajte v smere kolmom na dlhší rozmer miestnosti.
  6. Spájanie dosiek. OSB dosky môžete k sebe spojiť skrutkovaním (jednoduchá montáž a demontáž v prípade potreby), sponkovaním (rýchly a jednoduchý spôsob spojenia dosiek bez veľkej prácnosti) alebo lepením (kde vrchná OSB doska krytá špeciálnou povrchovou úpravou slúži ako nášľapná vrstva podlahy).
  7. Dilatačné škáry. Z dôvodu vzdušnej vlhkosti v miestnosti vytvorte dilatačné škáry, aby sa dosky mohli rozťahovať. Dilatačné škáry je nutné urobiť v miestach, kde dosky susedia napr. s obvodovou stenou, vnútornou nosnou stenou, prípadne pevným krbovým základom. Dilatačnú medzeru (minimálne 10 mm) nechajte voľnú alebo ju vyplňte pružným materiálom.
  8. Prestupy a vedenie inštalácií. Pred pokladaním plávajúcej podlahy si rozmyslite, kadiaľ povediete jednotlivé inštalačné prestupy, keďže zhoršujú akustické vlastnosti podlahy. Nosné priečky nesmú byť postavené na plávajúcej podlahe. Nenosné priečky neodporúčame stavať na plávajúcu podlahu. Najskôr je nutné nainštalovať priečku a až potom pokladať akustickú plávajúcu podlahu, a to v každej miestnosti samostatne.
  9. Položenie nášľapnej vrstvy. Laminátové plávajúce podlahy pokladajte vždy voľne. K roznášacej vrstve ich nie je možné lepiť, pribíjať alebo upevňovať iným spôsobom. Koberce a PVC fólie pokladajte najlepšie voľne na podkladovú OSB dosku. Pod kobercom je vždy nutné použiť poistnú PE fóliu s min. hrúbkou 0,2 mm.
  10. Čistenie a ochrana. Pri čistení podlahy nanášajte len také množstvo tekutín, ktoré je nevyhnutné na čistenie. Podlahu by mohli poškodiť napríklad oceľové drôtenky, agresívne rozpúšťadlá a silné alkalické prípravky. Ochranu podlahy pred poškriabaním alebo preliačením zaistia plstené podložky na nábytku alebo stoličky s mäkkými gumovými kolieskami.

 

podlaha3

 

Produktový tip pre ľahkú plávajúcu podlahu

Certifikovaný systém pre ľahké plávajúce podlahy AKUFLOOR® sa skladá z troch základných vrstiev. V nášľapnej vrstve môžu byť OSB lakované dosky, laminát, parkety, PVC alebo keramická dlažba. Roznášacia vrstva je zložená z veľkoformátových dosiek OSB. Dôležitú akusticky izolačnú vrstvu tvorí podlahová doska STEPROCK HD z kamennej vlny ROCKWOOL. Je ideálna na zlepšenie vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti podláh.

Systém AKUFLOOR® má vynikajúce akustické vlastnosti. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 dB. Kročajový hluk vzniká napríklad pri chôdzi, nárazom predmetu na podlahu alebo pri manipulácii s nábytkom. Podlahové systémy s kamennou vlnou tiež prispievajú k tepelnej pohode.