COVID-19: Informácia k upratovaniu spoločných priestorov v bytovom dome