Uponor, s.r.o.

 

Uponor Ecoflex je ucelený systém pred-izolovaného potrubia, ktorý sa využíva pre rozvody pitnej vody, teplej vody s cirkuláciou alebo na prenos vykurovacej vody medzi jednotlivými budovami. Za účelom optimalizácie ponúka systém niekoľko variant pred-izolovaného potrubia.

Pred-izolované potrubie je najnovšie ponúkané v dvoch variantoch. Zásadný rozdiel je v type použitej izolácie a je dobre viditeľný z obrázkov 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazená skladba potrubia Uponor Ecoflex Thermo, ktorého základom je potrubie PE-Xa. To je pevne ukotvené v strede izolácie z PEX penovej izolácie a uložené do tvaru „psia kosť“, ktorá farebne odlišuje prívod a spiatočku vykurovacej vody. Celá táto konštrukcia je opatrená tvrdeným HDPE obalom, ktorý je odolný UV žiareniu. Konštrukcia potrubie je detailne popísaná nižšie.

 

Obr. 1 Uponor Ecoflex Thermo   

 

Obr. 2 Uponor Ecoflex Thermo PRO

 

Na obr. 2 je zobrazené potrubie Uponor Ecoflex Thermo PRO. Potrubie vychádza z rovnakej koncepcie, teda základ tvorí  potrubie teplonosnej látky PE-Xa. Izolačný materiál je tu však použitá PUR pena, ktorá má o 40% lepšie izolačné vlastnosti ako penová izolácia z PEXA peny. Pre lepšiu flexibilitu je v malej vrstve po obvode plášťovej rúry z HDPE obalu použitá PEX pena, ktorá umožňuje lepšiu manipuláciu a menšie polomery ohybu. Pod vonkajším HDPE obalom je ešte tenká vrstva hliníka, ktorá zaisťuje stabilitu a garantované tepelno-izolačné vlastnosti PUR peny počas jej celej životnosti. Pre odlíšenie prívodného a vratného potrubia vo variante Twin je jedno z potrubia označené modrým pruhom.

Oba systémy sú plne kompatibilné a ideálnym riešením je ich kombinácia –  Thermo PRO pre energetické zásobovacie siete a pre pripojenie jednotlivých objektov použiť flexibilnejšie potrubie Thermo.

Potrubia Uponor Ecoflex sú dodávané zvinuté v kotúčoch a to v dĺžkach požadovaných zákazníkom. Maximálne dĺžky jednotlivých potrubí sú 100 alebo 200 m s ohľadom na dodávanú dimenziu. Vzhľadom k vynikajúcej flexibilite s minimálnymi polomermi ohybov, potrubie možno rýchlo a jednoducho uložiť do výkopov dlhých tras bez nutnosti spoja. Polomery ohybov závisia od navrhovanej dimenzie, hodnoty sa pohybujú od 0,25 do 1,4 m.

Teplotná odolnosť PE-Xa potrubí pre trvalú prevádzku je 80 °C. Krátkodobo je možné odolávať teplotám až do 100 ° C, ale táto hodnota sa považuje ako poruchová a nesmie byť v potrubí po celú dobu prevádzky.

 

Skladba potrubia Uponor Ecoflex Thermo

1. Ochranné plášťové potrubie je vyrobené z vysoko odolného korugovaného materiálu PE-HD, chráni izoláciu potrubia pred vlhkosťou a vonkajším zaťažením. Vrúbkovanie zvyšuje odolnosť voči zaťaženiu a zlepšuje flexibilitu potrubia. Ochranné potrubie je odolné UV žiarenie, takže môže byť vedené aj po povrchu

2. Izolácia je vyrobená zo speneného sieťovaného polyetylénu. Vrstvená skladba zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečení vysokej pružnosti celého potrubia. Štruktúra „uzavretých pórov“ izolačného materiálu zabraňuje nasiakavosti vodou a tým aj zhoršenie izolačných vlastností (nasiakavosť izolácia je menej ako 1%). Flexibilitu zlepšuje viacvrstvová izolácia v prevedení „cibuľovej štruktúry“. Kompenzáciu a riešenie dĺžkovej tepelnej  nie je nutne riešiť, pretože vzhľadom na flexibilitu PE-Xa potrubia je toto zabezpečené samo-kompenzačnou vlastnosťou systému v rámci izolácie.

3. Dvojfarebná stredová – izolácia („dog bone“) uľahčuje rozlíšenie „prívodu“ a „spiatočky“ v prípade Twin verzie potrubí.

 

Obr.3 Uponor Thermo Twin

 

4. Potrubie teplonosnej látky je vyrobené z PE-Xa materálu alebo PE-HD. Vyznačuje sa odolnosťou voči korózii a inkrustácií, s vynikajúcou odolnosťou voči chemickým zlúčeninám. Vďaka veľmi hladkému vnútornému povrchu sú tlakové straty trením pri prúdení minimalizované. Materiály potrubia: PE-Xa (Thermo a Aqua) a PE-100 (Supra). Vysoká bezpečnosť a dlhá životnosť, odolnosť proti napäťovým trhlinám.

 

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo je označenie pre pred-izolované potrubia určené pre riešenie rozvodov vykurovacej vody. Ponúkané varianty sú v prevedení single (samostatné potrubia v izolácii) alebo twin (prívod aj spiatočka vykurovacej sústavy sú umiestnené v jednom plášti). Vo variante Thermo sú k dispozícii dimenzie potrubia od 25 do 125 mm. Použitie: pre prepojenie tepelného čerpadla s rodinným domom alebo ideálne vhodné pre riešenie zásobovania teplom menších sídlisk. V prípade rozľahlých sústav centralizovaného zásobovania teplom je vhodná kombinácia verzií Thermo a Thermo PRO. Rozsiahle energetické zásobovacie siete s väčšími tepelnými stratami po trase je vhodné použitie potrubia Thermo PRO s  tepelnou izoláciou s PUR peny. Na koncových vetvách a k prípojkám jednotlivých budov je vhodné navrhnúť Ecoflex Thermo s PEX izoláciou s veľmi dobrou flexibilitou a pružnosťou. Ako teplonosné potrubie je pre systém Ecoflex Thermo aj Ecoflex Thermo použité potrubie Pe-Xa. Je teda možná akákoľvek kombinácia oboch variantov .

Uponor Ecoflex Aqua

Obr. 4 Uponor Ecoflex Aqua