Immergas Europe s.r.o.

Charakteristika systému SMARTECH PLUS

Jedná sa o modulačnú reguláciu vykurovania bezdrôtovou regulačnou jednotkou, pomocou technológie Bluetooth. Systém zároveň umožňuje ovládať kotol aj vzdialene, prostredníctvom aplikácie cez internet (nutnosť pripojenia k Wi-Fi sieti).

Bez pripojenej Wi-Fi siete systém funguje len lokálne, ako bezdrôtová regulačná jednotka spojená s kotlom pomocou Bluetooth signálu. Po pripojení systému k Wi-Fi sieti a internetu, je možné funkcie kotla ovládať prostredníctvom aplikácie aj vzdialene, pomocou chytrého telefónu, tabletu, či web-portálu.

Regulačná jednotka SMARTECH PLUS má moderný dizajn, zo všetkých uhlov dobre čitateľný displej a veľmi nízku spotrebu batérií (2x AAA batérie, vydržia viac ako 2 roky).

Možnosti pripojenia systému SMARTECH PLUS

Ideálne je pripojenie k plynovému kotlu cez protokol IMG-BUS (poskytujú len určité typy kotlov). To umožňuje modulačnú prevádzku kotla, na rozdiel od väčšiny komerčných inteligentných termostatov, ktoré vo všeobecnosti poskytujú len prevádzku ON/OFF.

Modulácia môže zohľadňovať aj informáciu o vonkajšej teplote pomocou pripojenej vonkajšej sondy (ak je pripojený k WiFi sieti a vonkajšia sonda nie je pripojená, použije informáciu z internetu).

S ostatnými typmi kotlov, so starým komunikačným protokolom, systém pracuje ako ON/OFF termostat.

SMARTECH PLUS je možné inštalovať na stenu, alebo môže byť aj voľne položený (na stole/poličke).

Hlavné časti SMARTECH PLUS

Základ tvoria 2 zariadenia:

 1. Komunikačná brána – medzičlánok, spájajúci kotol s regulačnou jednotkou a v prípade použitia aplikácie aj s internetom. Na jej pripojenie ku kotlu je potrebný 4-žilový kábel.
 2. Regulačná jednotka – umiestnená v prostredí, kde sa požaduje regulovať teplotu.

Tieto dve zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu používajú signál Bluetooth (slúži len pre miestnu prevádzku, kedy Wi-Fi pripojenie nie je nutné). Ak je však požiadavka kotol ovládať aj vzdialene cez aplikáciu, Wi-Fi pripojenie je už nutné. Systém komunikuje s aplikáciou cez Cloudové služby Immergas.

Aplikácia je dostupná pre Android aj iOS. Prostredníctvom mobilnej aplikácie je možné vzdialene monitorovať kotol, upravovať časy, prezerať všetky parametre/aktívne zóny a zobrazovať chybové kódy. Aplikácia sa automaticky prispôsobuje („dynamické menu“) a podľa typu inštalácie zobrazuje iba relevantné parametre.

Funkcie regulačnej jednotky: prevádzkový režim kotla, nastavenie teplôt vykurovania a teploty TÚV, možnosť nastavenia časových programov vykurovania aj TÚV a tiež programu proti legionele.

Výhody SMARTECH PLUS:

 • Úspora nákladov na správu zariadenia, najmä v prípade vzdialenej prevádzky.
 • Plynulá regulácia výkonu kotla a vykurovania v časových intervaloch programu (cez regulačnú jednotku alebo vzdialene pomocou aplikácie).
 • Kontrola prevádzky, zmeny parametrov a zobrazovanie chybových kódov.
 • Možnosť regulovania viaczónových vykurovacích systémov.
 • Veľmi nízka spotreba batérií.
 • Nevyžaduje inštalačnú kabeláž priestorového termostatu.
 • Možné pripojiť ku všetkým kotlom Immergas, aj k starším verziám.
 • Funkcia antilegionela.

Obsah balenia SMARTECH PLUS

Balenie obsahuje:

– regulačná jednotka SMARTECH PLUS,

– komunikačná brána,

– držiak k upevneniu na stenu (pre regulačnú jednotku),

– držiak k upevneniu na stenu (pre komunikačnú bránu),

– stojan regulačnej jednotky,

– 2 batérie,

– 80 cm štvoržilový kábel (na pripojenie komunikačnej brány).

NOVINKA – Rozširujúca sada SMARTECH PLUS

Sada sa skladá z Wi-Fi relé a regulačnej jednotky SMARTECH PLUS.

 • Slúži pre regulovanie nezávislých vykurovacích okruhov/zón (priamo bez použitia rozdeľovača DIM).
 • Môžu byť pripojené až 2 rozširujúce sady (celkovo je možné regulovať až 3 nezávislé vykurovacie okruhy/zóny s rôznymi priestorovými teplotami).
 • Wi-Fi relé ovláda priamo zónový ventil / čerpadlo.
 • Držiak k upevneniu regulačnej jednotky na stenu (s integrovanou vodováhou) je v sade.
 • Stojan pre regulačnú jednotku je možné objednať ako príslušenstvo.

Pre pripojenie Wi-Fi relé ku komunikačnej bráne je nutná minimálne Wifi sieť.

Pre vzdialené ovládanie zón cez aplikáciu/web-portál je nutné pripojenie aj k internetu.