2. ročník medzinárodnej konferencie ,,SPRÁVA BUDOV CZ“ 2019