Loading...

VYKUROVANIE 2020

/VYKUROVANIE 2020
Nahrávam Udalosti

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás v dňoch 10.-14. februára 2020 pozývajú na 28. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2020

Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Viac informácií na:

http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2020-177_69sk.html

Loading...

PARTNERI